Oyalama Değil Hakkımızı İstiyoruz

Oyalama Değil Hakkımızı İstiyoruz

Hekimlerin ve diş hekimlerinin ekonomik haklarına yönelik düzenleme içeren tasarı Meclis gündemine gelinceye kadar, konunun gündemde kalması ve görünür kılınması amacı ile TTB’nin çağrısıyla tüm tabip odalarında eş zamanlı olarak Vazgeçmiyoruz! Oyalama Değil Hakkımızı İstiyoruz başlıklı basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasının Ankara ayağı, 7 Ocak 2022 Cuma günü  ATO Genel Sekreteri Dr. Muharrem Baytemür, Yönetim Kurulu üyesi Dr. Gülseren Azak Çeliksöz ve TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Deniz Erdoğdu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Basın açıklaması öncesinde söz alan  Dr. Muharrem Baytemür 23 Kasım’da İstanbul’dan başlatılan Beyaz Yürüyüş, 27 Kasım’da Ankara’da düzenlenen Beyaz Forum, 15 Aralık bir günlük uyarı eylemleri başta olmak üzere bir süredir yürüttükleri eylem süreci ile ilgili bilgi verdi. Dr. Baytemür, tatilde olan Meclis’in 4 Ocak Salı günü yeniden açılması ile hekim ve sağlık çalışanlarının hakları, halkın sağlık hakkı ve sağlık ortamında yaşanan sorunlara ilişkin Meclis’te grubu bulunan siyasi parti temsilcileri ile görüşmelere başladıklarını aktararak sözü basın açıklamasını okuması için ATO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Gülseren Azak Çeliksöz’e bıraktı.

Basın açıklamasını okuyan Dr. Çeliksöz,  tüm partilerin oybirliği ile kabul ettiği tasarının iktidar tarafından neden geri çekildiğine ilişkin hala bir gerekçe açıklanmadığını aktardı.

Dr. Çeliksöz,  enflasyonun gerçek anlamda yüzde 50’nin üzerine çıktığı, açlık sınırının 4 bin 13, yoksulluk sınırın 13 bin 73 olduğu bir ortamda hekimler olarak geçinemediklerini, nitelikli emekleri ve ağır çalışma koşullarının karşılığını alamadıklarını söyledi.

15 Aralık’ta yapılan Görev’in bir uyarı olduğunu kaydeden Dr. Çeliksöz, “Pandemi döneminde iş bırakmak istemiyoruz ama gerekli düzenleme yapılmazsa meslektaşlarımızın da talebiyle süreç oraya doğru gidiyor.” dedi.

Dr. Çeliksöz sözlerini  “Bugün geldiğimiz nokta, uzun yıllardır sağlıkta adım adım yaratılan çöküşün bir sonucudur. Konu salt bir zam meselesi değildir. Sağlığa 5 dakikada üretilebilecek bir meta olarak bakılan sistem, hekimlik değerlerinin yok sayılması, bilimin değil ekonomik çıkarların ön plana koyulması, mesleğimizin önemini görmezden gelen anlayıştır asıl mesele. Ekonomik krizin ve bu değersizleştirmenin sonucu olarak yoksullaşma, sağlık emekçilerini artık çalışamaz hale getirmiş, başka arayışlara itmiştir.” diye sürdürdü.

“Emek Bizim Söz Bizim” diyerek başlattığımız mücadele programında hiçbir talebimizden vazgeçmiyoruz. Halkımızın, vatandaşlarımızın sağlığı önceliğimizdir ve bu sağlık çalışanlarının sağlığından ayrı düşünülemez.” diyen Dr. Çeliksöz, 4 Ocak Salı günü açılan Meclis’te özlük haklarına ilişkin düzenlemenin acilen gündeme alınmasını talep etti.

Sunulan tasarıdan daha geri bir düzenlemeyi asla kabul etmeyeceklerini, üretimden gelen ve emeklerinden aldıkları gücü kullanmaktan kaçınmayacaklarını hatırlatan Dr. Çeliksöz, taleplerini şöyle sıraladı.

-Ekonomik ve Özlük Haklarımızla İlgili Yeni Yasa Tasarısının En Kısa Zamanda Meclise Sunulmasını

-Ücretlerimize Gerçek Enflasyon Dikkate Alınarak Yoksulluk Sınırının İki Katından Az Olmayan Zam Yapılmasını

-Döner Sermaye veya Performans Değil; Emekliliğimize Yansıyan, İnsanca Yaşayacağımız Tek Ücret Getirilmesini

-Covid-19’un Meslek Hastalığı Sayılmasını

-7200 Ek Gösterge ve Yılda 120 Gün Yıpranma Payı İle

-Sağlıkta Şiddeti Önlemeye Yönelik Yeni, Etkin Bir Yasa İstiyoruz

Basın açıklamasının tam metni için tıklayınız