"Kadın cinayetlerini ve sağlıkta şiddeti durduralım!"

Hemşire Ömür Erez’in İstanbul Kartal’daki Aile Sağlığı Merkezi’nde bir erkek tarafından yakın mesafeden başından vurularak katledilmesi üzerine Ankara sağlık meslek emek örgütleri tarafından basın açıklaması düzenlendi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi, Ankara Tabip Odası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası ve Ankara Diş Hekimleri Odası yöneticilerinin ve üyelerinin katıldığı açıklama 21 Ocak 2022 Cuma günü İbni Sina Hastanesi bahçesinde yapıldı.

Açıklamadan önce söz alan SES Genel Merkezi Yöneticisi Gönül Adıbelli kadınların ve sağlık emekçilerinin korunmadığını söyleyerek cezasızlık politikası sonucunda neredeyse her gün 3 kadının katledildiğini, şiddete maruz kaldığını belirtti. Kadına şiddete karşı sözleşmelerin bir gecede geri çekilmesini eleştiren Adıbelli yasaların etkin bir şekilde uygulanmasını, sözleşmelerin hayata geçirilmesini talep etti.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ayşe Uğurlu bu olayın iki boyutlu olduğunu; erkek tarafından işlenmiş bir kadın cinayeti olarak baktıklarını belirtti. Dr. Uğurlu, “Türkiye’de yaşayan kadınlar olarak ölüm, işkence, cinayet yerine aşk, sevgi, saygı istiyoruz” dedi. Güzel bir memleket hayali kurduğunu dile getiren Dr. Ayşe Uğurlu “Bugün hangi kadın cinayetleri oldu diye haberleri takip etmek istemiyoruz. Kadın cinayeti ile ilgili bölümünün dışında aslında ikinci boyutunda sağlık çalışanlarına yönelen bir şiddet, cinayet. Bizler güvenli çalışma alanları istiyoruz. Biz sağlık personellerinin tehdit edilmediği, takip edilmediği, öldürülmediği güvenli hastaneler, aile sağlığı merkezleri istiyoruz. Gündüzleri sömürülmediğimiz, geceleri aç yatmadığımız bir ülke istiyoruz. Çok şey istemiyoruz lütfen siyasi iktidar bunları duysun. Biz para pul şu an şöhret peşinde değiliz. Biz insanca yaşamak istiyoruz. İnsan hakkı ihlalinin olmadığı şiddetsiz bir Türkiye istiyoruz.” diye konuştu.

DEV-Sağlık İş’ten Reyhan Karadeli de öfkesi ve üzüntüsünü dile getirerek kadına ve sağlıkta şiddetin son bulmasını istediklerini belirterek egemenleri sorumluluk almaya davet etti.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut da Ömür Erez’in yakınlarına baş sağlığı dileyerek başladığı konuşmasına şöyle devam etti: “Değişim gerekiyor şiddetin önlenebilmesi için. Ömür Erez cinayeti hem kadın cinayeti hem de bir sağlık ortamında işlenen bir cinayet bunu görmemiz gerekiyor. Bu konuda Türkiye’de sağlıkta şiddet yasasına ihtiyaç var ve caydırıcı olması gerekiyor, tutukluluk döneminin olması gerekiyor. Bu konularla ilgili çalışmalarla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yasamayı bekliyoruz, taleplerimizi iletiyoruz.  Bugün itibari ile tekrar siyasal partilerden, grup başkanlarından, Adalet Bakanı’ndan, Sağlık Bakanı’ndan bu konuları görüşmek için bir randevu istedik. Umarız ki bu taleplerimiz kabul edilir çünkü sağlık emek meslek örgütlerinin bu konuda çok önemli görüşleri var. Bunlar gerçekleşirse şiddet azalabilir”

Ortak açıklamayı okuyan SES Ankara Şube Eş Başkanı Nazan Karacabey işyerlerinde sağlık emekçilerine, özellikle kadın sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine yönelen şiddetin kadına yönelen şiddetten bağımsız düşünülemeyeceğini belirtti.

Hastanelerin sağlıkla değil şiddetle anılmaya başlandığına dikkat çeken Karacabey “Hasta yakınlarının tekmeli saldırısına uğrayan gebe hemşire, kafasında mermer blok kırılan hekim, boğazı kesilmeye çalışılan sağlık emekçisi, her gün her dakika elinde bıçakla, tabancayla sağlık emekçilerini canlarıyla tehdit eden yeni bir hasta yakını. Olan biteni akılla, vicdanla, insanlıkla izah edebilmenin olanağı kalmamıştır” dedi.

Gerekli önlemlerin alınması için çağrıda bulunan Karacabey “Şiddete daha ne kadar seyirci kalınacaktır? Hekim, hemşire, ebe, teknisyen, idari memur, sağlık işçisi, bu ülkenin tüm sağlık emekçileri olarak bizler şiddete, şiddeti özendiren tüm politikalara karşıyız. Özcesi bu sistemin kendisi şiddeti doğurmaktadır. Sağlık emekçilerinin haklarını ve halkın sağlık hakkını koruyup geliştirecek başka bir sağlık sistemi mümkündür. Bu sistemi inşa edinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz. Sağlıkta şiddetle mücadeleden geri adım atmayacağız. Şiddetle yüz yüze kalan tüm sağlık emekçilerine sahip çıkmaktan vazgeçmeyeceğiz” sözlerini kaydetti.

Ömür Hemşire nezdinde kaybettikleri tüm sağlık emekçilerini anan Nazan Karacabey “Sağlıkta Şiddet Sona Ersin” sloganı ve alkışlarla basın açıklamasını bitirdi.

Basın açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız.