Ankara Tabip Odası Seçimli Genel Kurulu

Ankara Tabip Odası Seçimli Genel Kurulu

Değerli Meslektaşımız,

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu, Olağan Seçimli Genel Kurulunu şayet çoğunluk sağlanır ise 02-03 Nisan 2022 tarihlerinde Ankara Tabip Odası’nda (Mithatpaşa Cd. No: 62/18 Kızılay) yapılmasına karar vermiştir.

Yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ise çoğunluk aranmaksızın; Genel Kurul toplantısının 09 Nisan 2022, Cumartesi günü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Abdulkadir Noyan Konferans Salonu’nda, seçimin ise 10 Nisan 2022, Pazar günü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Kantini’nde yapılmasına karar verilmiştir.

20 aylık süreç zarfında Türkiye sağlık ortamında hekimlerin yaşadığı sıkıntılar için mücadele ettik. Kamu ya da özel sağlık kuruluşlarında çalışan meslektaşlarımızın sosyal ve ekonomik haklarını iyileştirmek, sağlıkta şiddetin yaşanmadığı güvenli sağlık ortamları oluşturmak, hastalarımıza nitelikli sağlık hizmeti verebileceğimiz muayene süreleri için 6 ay öncesinde başlatılan “Emek Bizim Söz Bizim” kampanyasıyla “Beyaz Eylemler” düzenledik. Evrensel iyi hekimlik değerlerini savunarak ve meslek onurunu koruyarak halkın sağlık hakkını savunduk. Ülkede yaşayan herkes için; ulaşılabilir, nitelikli ve ücretsiz sağlık hizmetine ulaşması için yürüttüğümüz çalışmalarımıza verdiğiniz destek ve katkılardan ötürü teşekkür ediyoruz. 

Yönetim Kurulumuz, gerek genel kurulun gerekse seçimin pandemi koşullarına uygun, sağlıklı bir atmosferde gerçekleştirilebilmesi için bütün önlemleri alacaktır. Sandık ve oy verme kabin sayısının artırılarak bekleme süresinin azaltılması, her bir meslektaşımıza cerrahi maske, kalem ve eldiven dağıtımı, dezenfektan tedariki, geniş mekanlarda fiziksel mesafenin korunmasına yönelik düzenlemeler vb. önlemler alınacaktır. Bir hekim örgütü olarak seçimli genel kurula katılacak meslektaşlarımızın sağlığını korumak konusunda azami dikkati göstereceğimizin bilinmesini isteriz.

Demokrasiyi, hukuk ve adaleti savunmak, meslek onuruna, genç meslektaşlarımızın çalışma ve eğitim hakkına sahip çıkmak için genel kurula ve seçime katılımınızı önemsiyor ve bekliyoruz.   

Genel Kurul takvimi ve gündem aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla. 

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu 

Çoğunluk sağlanır ise:
Genel Kurul:
 02 Nisan 2022, Cumartesi, 09.00-17.00
Seçim: 03 Nisan 2022, Pazar, 09.00-17.00
Yer: Ankara Tabip Odası
(Mithatpaşa Cd. No: 62/18 Kızılay/Ankara)

Çoğunluk sağlanamaz ise:
Genel Kurul: 09 Nisan 2022, Cumartesi, 11.00-17.00
Yer: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Abdulkadir Noyan Konferans Salonu
(Sıhhiye/Ankara)
Seçim: 10 Nisan 2022, Pazar, 09.00-17.00
Yer: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Kantini
(Sıhhiye/Ankara)

GÜNDEM

09 NİSAN 2022 CUMARTESİ

Başlama Saati: 11.00

  1. Açılış ve Saygı Duruşu
  2. Divan Seçimi
  3. Ankara Tabip Odası Başkanının Açış Konuşması
  4. Konukların Genel Kurulu Selamlamaları (Pandemi tedbir ve önlemleri nedeni ile konuşmalar bu dönem yapılamayacaktır)
  5. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu’nun, Mali Raporun ve Denetleme Kurulu Raporu’nun Okunması
  6. Raporlar Üzerine Görüşmeler ve Organların İbrası
  7. Tahmini Bütçenin Okunması ve Kabulü
  8. Dilek ve Temenniler

10 NİSAN 2022 PAZAR

09.00 – 17.00 Seçim (AÜTF Morfoloji Kantini)


Önemli Not:

• Seçimlerde TC kimlik numarası olan resmi bir kimlikle (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, TTB kimlik kartı vb.) oy kullanılabilecektir.
• Aidat borcunuzun olması seçimde oy kullanmanıza engel değildir.