Ankara Tabip Odası Yeni Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Belirlendi

Ankara Tabip Odası Yeni Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Belirlendi

Ankara Tabip Odası’nın Olağan Seçimli Genel Kurulu’nun ardından 15 Nisan 2022 Cuma günü yapılan toplantı sonrası ATO Yönetimi’nin görev dağılımı belirlendi.

2022-2024 döneminde görev yapacak olan ATO Yönetimi yayımladıkları mesajla, seçime katılan meslektaşlarına teşekkür ederek sağlık sisteminde yaşanan olumsuzluklara karşı mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi.

Koşulların Düzeltilmesi için Çalışmaya, Üretmeye, Mücadele Etmeye Devam!

Ülkemizin ve sağlık ortamının içinde bulunduğu sorunlara son iki yıldır pandemi de eklenince zorlu bir dönem geçirdik, geçiriyoruz.

Sağlıkta şiddetin gittikçe tırmandığı, meslektaşlarımızın yoğun ve yorucu çalışmasına rağmen mali ve özlük haklarında ciddi kayıpların yaşandığı, COVID-19 pandemisinde 188’i hekim 521 aktif görevde olan sağlık emekçisinin yaşamını yitirdiği bir süreçte, özveriyle çalışan bütün meslektaşlarımıza saygılarımızı sunuyoruz.

Ankara Tabip Odası çalışmalarına kurullarda, komisyonlarda, sağlık hizmetinin üretildiği her alanda destek veren, katkı sunan, bu olağanüstü dönemde Genel Kurul’a ve seçime katılan bütün hekimlerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Ankara Tabip Odası geleneğinden aldığı güçle bu dönemde de meslektaşlarımızın yanında olmaya, halkın sağlığına katkı sunmaya, şiddetsiz, mesleki bağımsızlığımızı koruyarak iyi hekimlik yapmaya, koşulların düzeltilmesi için çalışmaya, üretmeye, mücadele etmeye devam edecektir.

Emeğimizin karşılığını aldığımız, şiddetin olmadığı, barış içinde yaşama isteği ve özlemiyle.

Ankara Tabip Odası

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

Dr. Muharrem Baytemür ( Başkan)

Dr. Mine Coşkun ( Genel Sekreter )

Dr. Ümit Yaşar Öztoprak ( Sayman )

Dr. Onur Erden ( Veznedar )

Dr. Sezin Dik ( Üye)

Dr. Asuman Doğan ( Üye )

Dr. Ayşe Uğurlu ( Üye )