1 Mayıs İşçi Bayramı Coşkuyla Kutlandı

1 Mayıs İşçi Bayramı Coşkuyla Kutlandı

1 Mayıs Tertip Komitesi Bileşenleri; DİSK, KESK, TMMOB ve Ankara Tabip Odası’nın çağrısıyla “1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü” kutlamalarına Ankara’da binlerce kişi katıldı.

2 yıldır pandemi nedeniyle yapılamayan 1 Mayıs mitingi için yurttaşlar Ankara Büyükşehir Belediyesi önü ve Ulaştırma kavşağında toplandı. Ardından sendika, demokratik kitle örgütü, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin üye ve yöneticileri Tandoğan Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti.

İşçilerden hekimlere, mimarlardan, öğrenci ve öğretmenlere, kadınlardan OHAL döneminde çıkarılan KHK’larla işini kaybeden kamu emekçilerine; binlerce kişi “Her yer Taksim her yer direniş”, “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır”, “Çalışırken ölmek istemiyoruz”, “Yaşasın 1 Mayıs”, “Barış, emek, özgürlük”, “İnsanca, barış içinde  bir yaşam; laik, özgür, demokratik bir Türkiye” sloganları atarak taleplerinin yazılı olduğu döviz ve pankartlarıyla alana geldi.

Ankara Tabip Odası'nın da yönetici ve üyeleriyle katılım verdiği yürüyüşte sağlıkta güncel sorunlara değinen sloganlar atıldı.

Hekimler, ücretsiz, eşit ve erişilebilir sağlık hizmeti talebi, çalışma ve eğitim hakkının engellenmesi, angarya çalışma saatleri, sağlıkta şiddet, güvenceli çalışma ve emeklilik talebi, iş cinayetlerine dikkat çeken dövizler taşıdı.

DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün tarafından okunan ortak açıklamada; sendikal hakların engellendiği, işsizlik fonundaki paraların patronlara aktarıldığı düzenin değişeceği belirtildi.

Tayfun Görgün, “Geçinmek istiyoruz, insanca yaşamak istiyoruz ve 1 Mayıs kürsümüzden hep birlikte haykırıyoruz” ifadelerinin ardından 7 talebi şu şekilde sıraladı:
 
1- Elektrik, su, doğalgaz ve internet faturalarına yapılan zamlar geri alınmalı, faturalar tüm vergilerden muaf tutulmalıdır.

2- Asgari ücret başta olmak üzere tüm ücretler artırılmalı, en düşük emekli aylığı en az asgari ücret düzeyine çekilmeli, EYT’lilerin emeklilik hakları verilmelidir.

3-Ücretlerin üzerindeki vergi yükü azaltılmalı, adil bir vergi düzeni kurulmalıdır.

4-Tüm güvencesiz çalıştırma biçimlerine son verilmeli, herkese güvenceli istihdam sağlanmalıdır.

5-Anayasal hakkımız olan örgütlenme özgürlüğü önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.

6-Kamu varlıklarının özelleştirilmesinden vaz geçilmeli, eğitim, ulaşım, sağlık başta olmak üzere tüm kamu hizmetleri devlet eliyle ücretsiz verilmelidir.

7-Kamu kaynakları ile büyütülen tarikat yurtları kamulaştırılarak gençlerin yurt ve barınma sorunları çözülmelidir.