ATO Adalet Nöbeti'ne katıldı

ATO Adalet Nöbeti'ne katıldı

Gezi davası kararlarına karşı TMMOB ve bağlı odalarının başlattığı Adalet Nöbeti’nin 18.gününde Ankara Tabip Odası yöneticileri ve üyesi hekimler nöbeti devraldı.

 

13 Mayıs 2022 Cuma günü Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde süren Adalet Nöbeti’ne Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Dr. Muharrem Baytemür,  Genel Sekreter Dr. Mine Coşkun ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Asuman Doğan ve hekimler katılarak destek verdi. 

Nöbete katılan diğer kurum temsilcileri ve Ankaralı yurttaşlarla birlikte ATO heyetinin moderatörlüğünde “Kent ve Sağlık” söyleşisi düzenlendi.