“Emeğimizin Hakkını Aldığımız Sağlıklı Bir Gelecek İçin G(ö)REV Başındayız”

“Emeğimizin Hakkını Aldığımız Sağlıklı Bir Gelecek İçin G(ö)REV Başındayız”

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve sağlık emek-meslek örgütlerinin; TBMM Genel Kurulu’na sunulan, hekimler ile sağlık çalışanlarının haklarını gasp eden yasa teklifine karşı 15 Haziran 2022 Çarşamba günü aldığı G(ö)REV kararıyla ülke genelinde hekimler ve sağlık çalışanları iş bıraktı.

Ankara’da sağlık emek ve meslek örgütlerinin ortak basın açıklaması Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bahçesinde yapıldı. Çok sayıda hekimin ve sağlık çalışanının bir araya geldiği açıklamada “Emek Bizim Söz Bizim”, “Susmuyoruz Korkmuyoruz Hiçbir yere Gitmiyoruz” sloganları atıldı.

Açıklamadan önce söz alan ATO Başkanı Dr. Muharrem Baytemür “Yaklaşık 8 aydır Beyaz Yürüyüş, Beyaz Nöbet, Beyaz G(ö)REV’lerle sesimizi duyurmaya çalıştık. Ancak bugün Meclis’e gelen yasaya baktığımızda sesimiz henüz duyulmamış” diye konuştu. Her “müjde” kelimesini duyduklarında içlerine bir korku düştüğünü söyleyen Dr. Baytemür “acaba ne olacak?” diye endişelendiklerini belirtti. Yasanın Meclis’te bugün görüşülecek olduğunu hatırlatan Dr. Muharrem Baytemür “Sağlık emek meslek örgütleri olarak Türkiye genelinde bugün G(ö)REV yapıyoruz” dedi.

 “Emeğimizin Hakkını Aldığımız Sağlıklı Bir Gelecek İçin G(ö)REV Başındayız” başlıklı ortak açıklamayı ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ayşe Uğurlu okudu.

Ortak açıklama şöyle:

Biz, “Başka Kamil Furtun’lar Ersin Arslan’lar olmasın, yaşatmak için yaşamak istiyoruz” diyenler,

Biz, gecesi gündüzü olmayanlar,

Biz, hastalandıran bu sağlık sistemine göz yummayan, toplum sağlıksızken nefes alamayanlar,

Biz, bu gördüğünüz binalarda sistemin tüm başarısızlığının altında bırakılanlar;

Biz, aylardır oyalama taktikleri ile yok sayılan, emeği hiçleştirilen, mesleği değersizleştirilenler,

Biz, KHK ve güvenlik soruşturmalarıyla, aile hekimliği ceza yönetmeliğiyle baskı altına alınmaya çalışanlar,

Tüm bu olumsuzluklara rağmen; Biz “giderlerse gitsinler”e boyun eğmeyenler; mesleğinin beyazını karanlığa ışık yapanlar; emek bizim, söz bizim diyoruz. Uzun mesailerde, yorucu nöbetlerde, kışkırttığınız sağlık taleplerine yanıt vermeye çalışan emeğin sahibi olarak BİZLER, milyonlar;

Yoksulluk sınırı altı ödemelere,

Bizleri ölümüne çalıştıranlara,

Sağlıkta şiddeti üretenlere karşı sözümüz var diyoruz. Yeni yasa teklifiyle yeniden farkına vardığınız gibi Meclis’te, ekranlarda yürüttüğünüz senaryolarınız; hem bizlerin hem de toplumun gözünde artık hükümsüzdür.

Aylar süren oyalamanın ardından, yeni yasa teklifiyle emeğimizle yeniden alay ettiniz. Bizler emekliliğe yansıyacak temel ücret artışı talep ederken, nitelikli şekilde ve baskı altında olmadan çalışabilmemiz için yeterli süre ve olanaklar, sağlıkta şiddetten arındırılmış çalışma alanları, toplumun daha az hastalanması için koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini isterken; sizlerin bize reva gördüğü, performansa dayalı ödeme sistemini dayatmak, emeğimiz için ayrılması gereken bütçeyi şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak gömmek oldu. Sizin bizlere dayattığınız sağlıksızlığa karşı bizler bu gidişatı değiştirmek, sağlıklı bir gelecek için birlikteyiz.

Bugünkü G(ö)REV eylemimiz son değil. Bu bir itirazdır! Meclis’te yürütülen senaryoyu reddediştir! Hakkımız olanı alana kadar hep birlikte, sağlıksız politikalarınızın ve emek gaspınızın karşısında olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Tüm Türkiye’de hakları için, mesleğinin onuru için bir araya gelen milyonlar olarak biliyoruz ki emeğimizin hakkını aldığımız, sağlıklı bir geleceği birlikte inşa edeceğiz. 

Emek Bizim Söz Bizim

Açıklamadan sonra söz alan TTB Merkez Konseyi Yönetim Kurulu üyesi Dr. Deniz Erdoğdu hekimlerin ve tüm sağlık emekçilerinin çalışma koşullarının kötüleştiğini ve bu nedenle 8 aydır çeşitli eylemler yaptıklarını belirtti. Yoksulluk ve açlık sınırının altında geçinmek zorunda bırakılan emekli hekimlere dikkat çeken Dr. Deniz Erdoğdu çalışma koşullarının düzeltilmesi ve özlük haklarında iyileştirme sağlanana kadar iş bırakmalara devam edeceklerini söyledi.