ATO, SES Ankara Şube, ADO ve Dev Sağlık-İş'ten Ücretsiz Ulaşım Talebi

ATO, SES Ankara Şube, ADO ve Dev Sağlık-İş'ten Ücretsiz Ulaşım Talebi

Ankara Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi, Ankara Dişhekimleri Odası ve Dev Sağlık-İş yöneticilerinin olduğu heyet Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş’ı ziyaret etti. 15 Haziran 2022 Çarşamba günü yapılan ziyarette ATO Yönetim Kurulu adına Dr. Ayşe Uğurlu yer aldı.

Heyet, EGO Genel Müdürlüğü bürokratlarına, hekimlerin, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ücretsiz ve indirimli ulaşım taleplerini iletti. Görüşmede, ücretsiz ve indirimli ulaşım sağlanması ile ilgili sorunlar değerlendirildi.