Ankara Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu’nun “Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2020” hakkındaki değerlendirmeleri

Ankara Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu’nun “Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2020” hakkındaki değerlendirmeleri

Ankara Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu 2022 yılı Haziran ayında yayınlanan Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2020 verilerini kapsamlı bir şekilde değerlendirdi.

Hazırlanan değerlendirme yazısını okumak için tıklayınız.