ATO Hukuk Bürosu Haziran 2022 Çalışma Raporu

ATO Hukuk Bürosu Haziran 2022 Çalışma Raporu

2022 yılının Haziran ayında hukuk büromuz tarafından; Odamıza sözlü ya da yazılı başvuruda bulunan toplam 58 (elli sekiz) hekimimize, çeşitli konularda hukuki danışmanlık ve destek sunulmuş; başvuruda bulunan hekimlerimizin sorunlarının çözümüne yada bilgi istemlerine yönelik hukuki katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.

Haziran ayında görevi başında şiddete maruz kalmış olan bir hekimimiz, ayrıca önceki tarihlerde yine şiddete maruz kalmış olup, olayla ilgili başlamış bulunan adli süreçlerin takibinde bilgi ve destek talep eden diğer bir hekimimiz; Odamızdan hukuki destek talebinde bulunmuş, sağlıkta şiddetle mücadele çalışmamız kapsamında kendilerine gerekli hukuki destek sunulmuştur. Yine bu kapsamda, şiddete maruz kalmış hekimlerimiz adına hukuk büromuzca takip edilen davalardan bir davanın bu ay içinde görülen duruşmasına girilmiş, gerekli adli işlemler gerçekleştirilmiş; öte yandan soruşturma evresinde bulunan iki olaya dair de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde gerekli adli işlemler gerçekleştirilmiştir.

Odamız hukuk bürosuna bu ay içinde gelen başvurularda; emekli hekimlerimizin, mali ve sosyal haklarındaki son durum ile TBMM gündemindeki yasal düzenlemelere dair bilgi istemleri, öne çıkan başlık olmuştur. Bunun yanında; haklarında idari ve/veya adli soruşturmalar açılan hekimlerimizin hukuki destek talepleri; kamuda çalışan hekimlerimizin keyfi nöbet, geçici görevlendirme ve sair keyfi uygulamalara dair hukuki destek talepleri; asistan hekimlerimizin hak ettikleri mali ödemeleri almalarında yaşanan sorunlarla ilgili hukuki destek talepleri; öne çıkan diğer başlıklar olmuştur.

Özel sektörde çalışan hekimlerimiz nezdinde ise; muayenehanesi olan hekimlerimize yönelik idari makamlardan gelen kimi bilgi istemlerinin hukukiliğine dair başvurular ile özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerimiz nezdinde keyfi işten çıkarma, tazminat ve ücret alacaklarının gaspı gibi keyfi uygulamaların yol açtığı mağduriyetler ve bu kapsamdaki hukuki destek talepleri, öne çıkan başlıklardır. Bu ay içinde de, hekimlerimizin özel sağlık kuruluşları ile imza edecekleri iş sözleşmelerine dair hukuki bilgi ve destek talepleri sıklıkla gündeme gelmiştir.

Geçmişte güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması uygulaması kapsamında kamuda çalışma hakkı engellenen 2 (iki) hekimimiz adına açtığımız ve yerel mahkemelerde lehe hükümle sonuçlanan davalarda, bu ay içinde kanun yolu evreleri de lehimize sonuçlanmış ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından tesis edilen kesin hüküm niteliğindeki onama kararları ile, söz konusu davalar nihai olarak lehe sonuçlanmıştır.

Hukuk büromuz tarafından Haziran ayında; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi nezdinde gerçekleştirilen 3 (üç) toplantıda da yer alınarak, intörn hekimlerimize sözlü hukuki bilgilendirmelerde bulunulmuş; ayrıca, kamuoyunda “malpraktis sorumluluk yasası” olarak da adlandırılan “7406 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ve “Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbî İşlem ve Uygulamaları Nedeniyle Soruşturulmasına ve İdarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile gündeme gelen güncel değişikliklere dair, hekimlerimize yönelik bir hukuki bilgilendirme yazısı hazırlanmıştır.