“Üzgünüz, öfkeliyiz, yastayız! Sorumluları Biliyoruz! Şiddete Ölümlere Alışmayacağız!”

“Üzgünüz, öfkeliyiz, yastayız! Sorumluları Biliyoruz! Şiddete Ölümlere Alışmayacağız!”

6 Temmuz 2022 tarihinde Konya Şehir Hastanesi’nde, görev yaptığı esnada hasta yakını tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda katledilen Dr. Ekrem Karakaya için Türkiye genelinde hekimler ve sağlık çalışanları tek yürek oldu.

Türk Tabipleri Birliği yaşanan elim olayın ardından iş bırakma kararı aldı. 07-08 Temmuz tarihlerinde G(ö)REV’e giden hekimler ve sağlık çalışanları Türkiye genelinde katledilen meslektaşları için anma ve basın açıklamaları gerçekleştirdiler.

“Karanlık gidecek biz kalacağız”, “Bakan İstifa”, “Sağlıkta Şiddet Sona Ersin” sloganları atan sağlık çalışanları “Üzgünüz, öfkeliyiz, yastayız! Sorumluları Biliyoruz! Şiddete Ölümlere Alışmayacağız!” pankartları açtılar.

Ankara’da 07 Temmuz 2022 Perşembe günü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde Ankara Tabip Odası’nın çağrısıyla bir araya gelen, Ankara Dişhekimleri Odası, Ankara Eczacı Odası, Ankara Aile Hekimliği Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri  Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik Ve Dayanışma Sendikası ve Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası yöneticileri, üyeleri, hekimler, asistan hekimler, sağlık çalışanları, tıp öğrencileri “Üzgünüz, Öfkeliyiz! Sorumlulardan Hesap Soracağız!” dedi.

Basın açıklamasını okuyan ATO Genel Sekreteri Dr. Mine Coşkun Dr. Ekrem Karakaya’yı kaybetmenin derin üzüntüsü ve aynı zamanda öfkesi içinde olduklarını belirtti. Sağlıkta şiddetin münferit bir olgu olmadığını, bunun toplumsal ve politik bir sorun olduğunu, gerekçeleriyle birlikte tekrar tekrar ifade ettiklerini söyleyen Dr. Coşkun “Sağlık kurumlarında meydana gelen silahlı saldırıların artışı nedeniyle bu konuda önlemler alınmasını ve 6136 sayılı yasada değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifleri önerdik” diye konuştu.

Sorumluların bu durumu arada bir kınamak dışında bir adım atmamasını eleştiren Dr. Mine Coşkun “Sorumluların bu yaklaşımı bugün yeniden bir cinayetle sonuçlandı. Ülkede artan şiddet iklimi, bizlerin sadece çalışma koşullarını bozmakla kalmamış, can güvenliğimizi de ortadan kaldırmıştır. Her anlamıyla tıkanan sağlık sisteminin tüm sorumluluğu hekimlerin ve sağlık emekçilerinin omuzlarına yıkılmakta, bu durum bizleri hedef haline getirmekte, sağlık alanında yürütülen politikalar bizlere, şiddet, ölüm, çaresizlik ve umutsuzluk olarak geri dönmektedir” diye konuştu.

Dr. Mine Coşkun, sağlık emekçilerine en ufak bir zarar gelmesine tahammüllerinin olmadığını vurgulayarak güvenli çalışma alanı sağlamanın siyasal iktidarın sorumluluğunda olduğunu sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanı başta olmak üzere sorumluluğunu yerine getirmeyen yetkilileri istifaya davet eden Dr. Mine Coşkun “Bizler bu konuda, yaşam hakkımız ve güvenli çalışma koşulları için, gücümüzü; her yerde, her koşulda, hep birlikte göstermeye hazır olduğumuzu bir kere daha belirtiyoruz. Bu çerçevede bugün ve yarın ülke genelinde iş bırakıyoruz!” dedi.

Açıklamanın sonunda Dr. Coşkun, Dr. Ekrem Karakaya’nın ailesine ve tüm sevenlerine sağlık emek ve meslek örgütleri adına taziyelerini bildirdi.

Basın açıklamasından sonra söz alan sağlık emek ve meslek örgütü temsilcileri Dr. Ekrem Karakaya’nın katlinden duydukları üzüntü ve öfkeyi dile getirerek başsağlığı dileklerini ilettiler.

SES Ankara Şube adına Pınar İçel “Bu şiddete engel olmayan şiddet uygulayanları cezalandırmayan politikaların sahiplerini biliyoruz. Bu politikalardan vazgeçilinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz”

TTB adına Dr. Vedat Bulut “Şiddeti normalleştirecek cümleler kullanıyorlar. Failler, eğitim sistemimizden, kadından, çocuğa, hayvandan doğaya her yere karşı şiddet içeren ögeleri bir türlü kaldırmayanlardır. Dünden bugüne üzüntümüzü anlatabilme imkanımız yok. Onurlu bir Bakan twit atmazdı istifa ederdi. Batı’da böyle olur. Sağlıkta şiddet yasası en kısa zamanda çıksın istiyoruz. Ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz”

Ankara Dişhekimleri Odası adına Gamze Burcu Gül “Sağlıkta şiddet de değil hekim cinayetlerini konuşuyoruz. Sağlıkta piyasalaşmanın önünü açan, kışkırtılmış sağlık talebiyle hekimlere ve sağlık çalışanlara saldıran kişilere yeterli cezalar vermemek için etkin şiddet yasası çıkarmayanlar bu durumun baş sorumlusudur”

KESK adına Şükran Kabran Yeşil “Sağlıkta şiddet yasasının çıkmasından imtina edenler bu katliamları adım adım hazırlayanlardır. Başta Sağlık Bakanı olmak üzere iktidarın tamamı derhal istifa etmelidir”

Türk Eczacı Birliği adına Arman Üney “Tüm sağlık emek meslek örgütlerinin katılımıyla düzenlenecek bir sağlıkta şiddet yasasına ihtiyacımız var. Sözün bittiği yerdeyiz. Sağlıkta şiddete alışmamız isteniyor. Bunu reddediyoruz! Alışmayacağız!

ANKAHED adına Dr. Mehmet Keskin “Hepimiz çok üzgünüz. Sabahtan beri herkes Bakan’ı istifaya davet ediyor. Bunu yapamıyorsanız görevden affınızı isteyin.”

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri  Derneği adına Ali İpekli “Türkiye’nin her tarafından sözel şiddet, fiziksel şiddete uğrayan arkadaşlarımızın şikayetleriyle karşı karşıyayız. Çıkardığınız yasalar sağlıkta şiddeti önlemeye yetmiyor. Demek ki yeni bir çözüm üretmek gerekiyor. Alın süslü twitlerinizi gidin!”

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği adına Ramazan Yüksel “Ülkede uygulanan ekonomik ve sosyal politikaların sağlık alanında yaşanan şiddeti arttırdığını ve toplumun ruh sağlığını bozduğunu üzülerek ifade ediyoruz”

Hekim Birliği adına Dr. Tuğba Acer Demir “Şiddete uğruyoruz. Bu normal değil. Buradaki sorunun düzeltilmesini istiyoruz. Biz yaşamak ve yaşatmak istiyoruz”

Basın açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız.