Ankara sağlık emek ve meslek örgütlerinin “Yastayız, İsyandayız!” Anmasına Polis Engeli

Ankara sağlık emek ve meslek örgütlerinin “Yastayız, İsyandayız!” Anmasına Polis Engeli

Ankara sağlık emek ve meslek örgütlerinin “Yastayız, İsyandayız!” demek için Sağlık Bakanlığı'na bırakmak istediği siyah çelenge polis tarafından el konuldu.

Dr. Ekrem Karakaya’nın görevi başında katledilmesi üzerine hekimler ve sağlık çalışanları iki gün G(ö)REV kararı almıştı. 08 Temmuz 2022 Cuma günü Ankara sağlık emek ve meslek örgütleri Bilkent Şehir Hastanesi’nde bir araya gelerek sağlıkta şiddeti protesto etmek ve kaybettikleri meslektaşlarını anmak için Sağlık Bakanlığı’na “Yastayız, İsyandayız” yazılı siyah çelenk bırakmak istedi. Ancak kolluk kuvvetleri keyfi gerekçelerle bu anmaya izin vermedi ve çelenge el koydu.

Sağlık çalışanları “Bakan istifa!” “Yaşamak Yaşatmak istiyoruz” sloganları atarak alkışlarla, ıslıklarla polisin antidemokratik uygulamasını protesto etti.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Onur Erden yaptığı konuşmada “G(ö)REV’imizin ikinci gününde Dr. Ekrem Karakaya’yı anmak ve üzerimize çöken, canımıza kast eden sağlık sistemini protesto etmek için siyah çelenk bırakmaya gelmiştik. Oysa görevi bizleri korumak olan, düzeni sağlamak olan emniyet güçleri bunu yapmak yerine çelengimize el koydu” sözlerini kaydetti.

Bir gün önce İstanbul’da yaşanan olayı hatırlatan Dr. Onur Erden “Bir meslektaşımız sadece önlüğüm var diyordu. Demokratik hakkı olan protesto hakkını kullanmak istiyordu. İstanbul’da olduğu gibi burada da barikatlar kuruldu. Şu an aynısı bize yapılıyor”

Bakanlığın, emniyetin bizi koruması için daha kaç can kaybetmemiz lazım? diye soran Dr. Erden “Defalarca uyardık. Bizi gerçekten koruyan bir yasa lazım. Hatta yasa da yetmez.  Bu sağlık sistemi bizi koruyamaz, bu sağlık sisteminin değişmesi lazım. Daha iki ay önce sağlıkta şiddet yasası çıkarmalarına rağmen iki gün önce meslektaşımız Dr. Ekrem Karakaya’yı kaybettik” diye konuştu.

Alkışlarla, ıslıklarla, “Korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat etmiyoruz” sloganlarıyla polisi protesto eden hekimler ve sağlık çalışanları Bakanlığa sırtlarını dönerek kaybettikleri Dr. Ekrem Karakaya nezdinde sağlıkta şiddet nedeniyle hayatını kaybeden hekimler adına saygı duruşunda bulundu ve oturma eylemi gerçekleştirdi.

Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Muharrem Baytemür yaptığı konuşmada “Sağlık Bakanı’na soruyoruz. Bir Bakanın istifa etmesi için ne gerekiyor? Pandemiyi yönetemediniz. 188’i hekim, 521 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Bu istifa gerekçesi olmadı. COVID-19 meslek hastalığı sayılsın dedik. İstiyorum dediniz olmadı. Her ölümde, şiddette üzüntü duydunuz. Biz her gün bir ASM’ye, bir hastaneye sağlıkta şiddet sonucu bir meslektaşımızı ziyaret ediyoruz. Artık bunun sonunun gelmesi lazım. Buradan sesleniyoruz. Eğer gerekli önlemi almazsanız biz alacağız ve bilin ki süresiz iş bırakacağız. Bu böyle olmaz” diye konuştu.

Dr. Muharrem Baytemür, Sağlık Bakanı’na Selçuk Üniversitesi’nde engelleme girişimlerine rağmen Hekimlik Andı’nı okuyan yeni mezun hekimleri hatırlatarak “Siz de Hekimlik Andı yaptınız ama koruyamadınız, sahip çıkamadınız. En azından Hekimlik Andını’zı yerine getiremediğiniz için onurlu bir davranış sergileyin ve istifa edin. Koruyamadınız, Yönetemediniz!” sözlerini kaydetti.

Oturma eylemi, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının sorunlarını dile getirdiği forumla sona erdi.