Demokratik ve anayasal hakkımız olan tüm eylemlerimizi yapmaya devam edeceğiz!

Demokratik ve anayasal hakkımız olan tüm eylemlerimizi yapmaya devam edeceğiz!

Basına Ve Kamuoyuna,

06.07.2022 tarihinde Konya Şehir Hastanesinde görevi başında katledilen Dr.Ekrem Karakaya için 08.07.2022 tarihinde Ankara Sağlık Emek Meslek Örgütleri olarak  Sağlık Bakanlığı önüne siyah çelenk koyacağımızı duyurmuştuk.Ne yazık dün daha araçtan indirilirken emniyet güçleri tarafından arama bahanesi ile çelengimize el konuldu. Yöneticilerimiz; doktor arkadaşımızın katline yönelik acımızı ve protestomuzu göstermek amaçlı çelenk koyma eyleminin  demokratik  ve yasal hakkımız olduğunu, protesto amaçlı olarak bu hakkımızı kullanmak istediğimizi belirtmiş olmalarına rağmen  emniyet güçleri çelengimizi bize teslim etmemişler, buna ek olarak da provakatif söylemlerde bulunmuşlardır.Yöneticilerimiz ve katılımcılarımızın sağduyulu davranışları sonucu herhangi bir sorun yaşamadan saygı duruşu ve sonrasında oturma eylemi şeklinde protestomuzu gerçekleştirdik. Sosyal medyada  bazı sendikalar tarafından iddia edilen hekim-polis çatışması olduğu iddiaları gerçek dışıdır.

Sağlık Emek mücadelesi yürütmekte olan Ankara Sağlık Emek Örgütleri olarak diyoruz ki;

Demokratik ve anayasal hakkımız olan tüm eylemlerimizi yapmaya devam edeceğiz.Yaratılmak istenen yıpratma ve bilgi kirliliği tutum ve davranışları bizim için yok hükmündedir. Gücümüz haklılığımızdadır.

Ankara Sağlık Emek Meslek Örgütleri