Mücadele Kazandırır! İntörn doktorlara asgari ücret maaşı verilecek

Mücadele Kazandırır! İntörn doktorlara asgari ücret maaşı verilecek

18 Temmuz 2022 Pazartesi günü kabine toplantısı sonrası devlete bağlı üniversitelerin Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin son sınıf öğrencilerine asgari ücret tutarı kadar ödeme yapılacağı açıklandı.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu bu kazanımın ardından bir açıklama yaparak ülkemizdeki hekimlik mesleğinin geleceği adına intörn hakları için Tıp Öğrenci Komisyonu’yla (TÖK) birlikte mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

Hekimlik Mesleğinin Geleceği Adına Mücadeleye Devam!

İntörn doktorların yaşadığı gayri insani yaşam koşullarının ve mesleki sorunlarının düzeltilmesi amacıyla uzun yıllar mücadele etmekteyiz. “19 Mart 2011 tarihinde Mamak’ta doğalgaz güvenliği sağlanmamış bir bodrum katında tek başına yaşarken, haftalarca maruz kaldığı kronik karbonmonoksit zehirlenmesi belirtileri yoğun iş temposunun yorgunluğuna atfedilen, genç hekim adayı İntörn Dr. Gülenay Aydın’ın ölümünü yalnızca talihsiz bir kaza olarak görmüyoruz” diyerek intörn doktorların müzminleşmiş sorunları olduğuna dikkat çekmiştik. Ardından Türkiye’de ilk kez Ankara Tabip Odası tarafından İntörn Hakları Bildirgesi yayımlanmış, Kasım 2011’de “Ulusal İntörn Kurultayı” düzenlenmişti. Tüm bu çalışmaların ardından İntörn hekimlere maaş, iş sağlığı ve güvenliği kapsamına alınma ve malpraktis sigortası getirilmesine yönelik CHP tarafından yasa teklifi hazırlanmış, biz de ATO olarak yasanın kabul edilmesi adına imza kampanyaları yapmıştık. Haziran 2012’de Meclis görüşmelerinde intörn hekimlere 12 ay maaş bağlanması kabul edilmişti.

2012 yılından bugüne Tıp Öğrenci Komisyonu ile birlikte intörnler için toplantılar düzenlemekte, G(ö)REV eylemlerinde sorunları dile getirmekteyiz.

İntörn doktorlara asgari ücret düzeyinde maaş verilmesi uzun yıllardır ATO Yönetim ve Komisyonlarıyla birlikte yürüttüğümüz mücadelenin bir kazanımıdır. Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi olan intörnlerin çözülmesi gereken birçok sorunu daha vardır. TÖK’ün öncelikli talepleri şunlardır “Görev tanımımız standardize edilsin, sigorta kapsamımız genişletilsin, kölece çalışma koşullarımız son bulsun!”

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak bizler de diyoruz ki; ülkemizdeki hekimlik mesleğinin geleceği adına intörn hakları için mücadele etmeye devam edeceğiz!

Ankara Tabip Odası

Yönetim Kurulu