Bilimin, Aklın ve Bilim İnsanlarının Yanındayız!

Bilimin, Aklın ve Bilim İnsanlarının Yanındayız!

 

Bilim düşmanı ve aşı karşıtı gruplar tarafından hedef haline getirilen ve ölümle tehdit edilen Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’a destek amacıyla Türk Tabipleri Birliği (TTB), TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) ve Ankara Tabip Odası (ATO) tarafından 2 Ağustos 2022 Salı günü saat 12.30’da ATO’da basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Muharrem Baytemür, Genel Sekreteri Dr. Mine Coşkun ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayşe Uğurlu, ATO Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tuğrul Erbaydar, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap katıldı.

Pandemide canla başla çalışan bilim insanlarına pek çok saldırı gerçekleştiğini söyleyerek toplantının açılışını yapan Dr. Ayşe Uğurlu, hekimlerin pusulasının bilim olduğunu, bunun dışındaki dogma ve hurafelerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Dr. Uğurlu, bilim ve aşı karşıtı çevrelerin saldırılarının öncelikle sağlıkta şiddet olduğunu ve bir kadın hekime yapılmasından ötürü aynı zamanda kadına yönelik şiddet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Dr. Uğurlu’nun konuşmasının ardından Dr. Muharrem Baytemür ortak basın açıklamasını okudu.

Hem sağlıkta şiddetin hem de bilim insanlarına yönelik saldırıların artığına dikkat çeken Dr. Baytemür yetkililer tarafından bu sorunlara karşı bir adım atılmadığını belirtti.

Dr. Baytemür, bilimsel hiçbir temeli olmayan, araştırmaları ve verileri çarpıtarak bilgi kirliliğine yol açan bilim ve aşı karşıtı fanatiklerin taciz ve saldırılarını son dönemde yoğunlaştırmasının tesadüf olmadığını söyledi.

Bilim karşıtı fanatik grupların pervasızca tutumlarının nedeninin cezasızlık kültürü ve siyasi iktidarın örtülü desteği olduğunu belirten Dr. Baytemür, bu durumun bilim düşmanı ve aşı karşıtı grupları daha fazla cesaretlendirdiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’u kamuoyunda karalamayı görev bilen bu kesimlerin fanatiklerinin ölüm tehdidine varacak paylaşım ve uygulamalarda bulunduğunu vurgulayan Dr. Baytemür, “Prof. Dr. Şenol nezdinde aslında bilime, akla, gerçeğe yönelik bu saldırılar sonuçta insanlarımızın sağlığına yönelik tehdit teşkil etmektedir. Bizler her zaman olduğu gibi bilimin, aklın, gerçeğin ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Dr. Baytemür, siyasi iktidar ve Sağlık Bakanlığı’nı bilim insanlarının yanında olduklarına yönelik tutum almaya ve açıklama yapmaya davet etti.

Basın açıklamasının ardından sözü alan, bu tarz saldırıların sıradan meczup olayı olmadığını söyleyen Prof. Dr. Vedat Bulut, Prof. Dr. Şenol’a uygulanan şiddete karşı savcılıkların hareket geçmesi gerektiğini, bu saldırılar karşısında hem hukuki mücadelesinde hem de bilimsel mücadelesinde yanında olacaklarını söyledi.

HASUDER adına söz alan Prof. Dr. Tuğrul Erbaydar, Prof. Dr. Şenol’a yapılan saldırının bilimsel akla ve insan haklarına bağlı değerlere yönelik saldırı olduğunu, aşı kartlığı konusunun bilimsel bir tartışma olmadığını, bilimin kendisine yönelik bir saldırı olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

KLİMİK adına sözü alan Prof. Dr. Alpay Azap, insanların sağlığını korumak adına açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şenol’a yönelik saldırıların münferit olmadığını, sosyal medyada örgütlenen bu kesimlerin bilim insanlarını “av” olarak nitelediklerini, Prof. Dr. Şenol’un yanında olduklarını söyledi.

 

Basın açıklamasını okumak için tıkayınız

Basın açıklamasını izlemek için tıkayınız