Ankara Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri: Pandemi Sürüyor, Bakanlık Seyrediyor

Ankara Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri: Pandemi Sürüyor, Bakanlık Seyrediyor

Pandemi vakaları artarken gerekli tedbirleri almayan ve şeffaf olmaktan kaçınan Sağlık Bakanlığı’nı göreve çağıran Ankara sağlık emek ve meslek örgütleri, 9 Ağustos 2022 Salı günü saat 12.30’da Ankara Tabip Odası’nda basın toplantısı düzenledi.

Ankara Aile Hekimleri Derneği (ANKAHED, Ankara Dişhekimleri Odası (ADO), Ankara Tabip Odası (ATO), Birlik ve Dayanışma Sendikası, Devrimci Sağlık-İş Sendikası (DEV SAĞLIK İŞ), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER) tarafından düzenlenen açıklamaya kurumlar adına temsilen ATO Genel Sekreteri Dr. Mine Coşkun ve SES Ankara Şube Eş Genel Başkanı Kubilay Yalçınkaya katıldı.

Sağlık Bakanlığı’nın pandeminin üçüncü yılında pandemiyle mücadele edemediğini belirten Kubilay Yalçınkaya, halkın doğru bilgiye ulaşması sürecinde de şeffaf bir pandemi yönetimi sergilenemediğini belirtti.

Toplumun tüm kesimlerinin Sağlık Bakanı’nın sosyal medya paylaşımları aracılığıyla pandemi sürecini izlediğini söyleyen Yalçınkaya, Sağlık Bakanı’nın yapması gerekenlerini sağlık emek ve meslek örgütlerinin üstlendiğinin altını çizdi. Yalçınkaya’nın konuşmasının ardından ortak basın açıklamasını Dr. Mine Coşkun okudu.

Dr. Mine Coşkun, pandemide her altı ayda bir yeni bir varyant öncekinden daha hızlı ve daha kolay bulaşır halde çok hızlı şekilde yayılırken, Mayıs ayından bu yana ülkemizde tüm önlemlerin kaldırıldığını, sağlık emek meslek örgütlerinin, bilim insanlarının tüm uyarılarına rağmen, gereken önlemlerin alınmaması nedeniyle önlenebilir ölümlerin sayısı arttığını belirtti.

Son birkaç haftadır yapılan testlerde COVID-19 pozitifliğinin yüzde 50’ye kadar çıktığını belirten Dr. Coşkun, maske zorunluluğunu kaldıran Bakanlığın vaka sayısı 60.000’e dayanmışken herhangi bir ek önlem almadığını, adeta salgınla mücadele etmeyi bıraktığını söyledi.

Ankara'da kamu hastanelerinde 1550-1600 aralığında erişkin yoğun bakım yatağı bulunurken son aylarda yoğun bakım doluluk oranının yüzde 87’nin üzerinde olduğunun altını çizen Dr. Coşkun, Ankara sağlık emek ve meslek örgütleri olarak alınması gereken tedbirleri şu şekilde sıraladı:

— Sağlık merkezlerine yönelik yoğunluğu azaltıcı tedbirler alınmalı,

— Hastanelerde covid servisleri ve poliklinikleri tekrar açılmalı,

— Birinci basamak sağlık hizmetlerinde yoğunluğu ve riski azaltmak için raporlu ilaçlar doğrudan eczanelerden alınmalı, raporlar pandemi bitimine kadar uzatılmalı,

— İzolasyona alınan hastaların karantina raporları Müdürlüklerce düzenlenmeli, toplum için covid bulaşı riski oluşturan hastaların sağlık kuruluşlarına rapor talebiyle başvuruları engellenmeli,

— Kapalı ortamlarda ve kalabalık olan açık ortamlarda maske kullanımına devam edilmeli,

— Toplu taşıma, AVM, hastane gibi kapalı ortamlarda ücretsiz maske dağıtımı sağlanmalı,

— HES kodu uygulaması tekrar başlatılmalı,

— Etkin filyasyon ve izolasyon uygulanmalı,

— Aşı kampanyalarıyla aşılamaya hız verilmeli, hatırlatma dozları etkili aşılarla yapılmalı,

— Eylül ayında açılacak olan okullara yönelik tedbirler gecikmeden uygulanmalı, 5-11 yaş grubu aşılama programına dahil edilmelidir,

— İlimizin sağlık alt yapısı güçlendirilmeli, sağlık hizmeti sunumuna engel teşkil eden yetersiz sağlık emekçisi istihdamı sorunu çözülmeli, sağlık emekçisi sayısı arttırılmalı,

— Sağlık hizmetlerin niteliğini etkileyen ve sağlık emekçilerinin motivasyonuna zarar veren başta şiddet ve özlük hakları olmak üzere sorunlarımız çözülmeli,

— COVID-19 meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir,

— İlimizde açılacak Etlik Şehir Hastanesi için 5 kamu hastanesinin kapatılması planlanmaktadır. Bu durum, sağlığa erişimi daha da zorlaştıracağından, kamu hastanelerinin kapatılmasından vazgeçilmelidir.

Basın açıklaması için tıklayınız

Basın açıklamasını izlemek için tıklayınız