Ankara Tabip Odası Güz Okulu Düzenlendi

Ankara Tabip Odası Güz Okulu Düzenlendi

Ankara Tabip Odası Güz Okulu 29-30 Ekim tarihlerinde 30 katılımcı ile Gölbaşı’nda düzenlendi.

Dünden Bugüne Sınıf, Sendika, Sağlık üst başlığıyla yapılan Güz Okulu’nda ; Cumhuriyet Dönemi İşçi Sınıfı Tarihi, Cumhuriyet Dönemi Sağlık Alanında Sendikal Süreçler, Kimlik Siyaseti mi, Sınıf Eksenli Siyaset mi?, Cumhuriyet Dönemi Sağlık ve Sosyal Güvenlik Politikaları ile Kamu Sağlık Politikalarında Neredeyiz, Geleceği Öngörebiliyor muyuz? başlıklarında sunum ve tartışmalar yapıldı.

Önümüzdeki dönemde birimlerde Ankara Tabip Odası etkinlik ve faaliyet alanları, sağlık alanında yaşanması muhtemel süreçlerde hekimler ve sağlık çalışanlarıyla birlikte yapılması gerekenlerin tartışıldığı forum ile son bulan Okul, özellikle genç hekimlerle buluşma açısından da oldukça verimli geçti.