Ankara Tabip Odası Öykü Yarışması

Ankara Tabip Odası Öykü Yarışması

  • 10/01/2017 11:04

Hekimlik mesleğinin ve sağlık ortamının, öyküleme ve anlatı yeteneğini geliştirmek ve buradan dile katkı sunmak amacıyla, “Ankara Tabip Odası Öykü Yarışması” düzenlenmiştir.

Öykü Yarışması Başvuru Koşulları:

  • Yarışmacılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış bir öykü ile katılabilir.
  • Yalnızca hekimlerle tıp fakültesi öğrencileri yarışmaya katılabilir. Seçici kurul üyeleri ile birinci dereceden yakınları başvuramaz.
  • Yarışmaya son başvuru 15 Şubat 2017 tarihidir.
  • Öyküler, Times New Roman karakteri 12 punto ve bir buçuk satır aralığı ile A4 boyutunda kâğıda yazılacaktır.
  • Öyküler 5 örnek olarak çoğaltılmalıdır. Başvuru dilekçesinde yarışmacının kimlik bilgileri (ad, soyadı, cinsiyet, yaş, meslek, e posta, telefon numarası, posta adresi ) yanı sıra bir de fotoğrafı eklenmelidir.
  • Öyküler elden, posta veya kargo ile aşağıda yazılı Odamız adresine teslim edilmelidir.
  • Ayrıca öyküler elektronik ortamda uevsen@gmail.com adresine de iletilmelidir.
  • Ödüller, 14 Mart Tıp Haftası kapsamındaki etkinlikte törenle verilecektir.
  • Yarışmaya katılan öyküler arasında ilk üç dereceye giren öyküye Ankara Tabip Odası’nın anmalığı (plaketi) armağan edilecektir. Seçici kurul özel ödül verebilir, ödülü birden çok yarışmacı arasında paylaştırabilir.

 

Seçici kurul üyeleri:

Alper Akçam

Özcan Karabulut

Aysu Erden

Serdar Koç

 

Öykülerin gönderileceği adres:

Ankara Tabip Odası

(Öykü Yarışması)

Mithatpaşa caddesi 62/18

Kızılay 06420/ Ankara

Telefon: (0312) 418 87 00


mamak halı yıkama çankaya halı yıkama