Sağlık Çalışanlarına Yönelik  Şiddetin Nedeni “Sağlıkta Dönüşüm Programı”

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Nedeni “Sağlıkta Dönüşüm Programı”

Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde yaşanan şiddet olayı Ankara Tabip Odası (ATO) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) tarafından kınandı.

11 Şubat günü Yenimahalle EAH acil servisinde yaşanan olayda üç sağlık emekçisi durumu daha ağır başka bir hastaya müdahale ettikleri için bir hasta tarafından darp edildi. Yaşanan olayın ardından ATO ve SES, sağlık emekçilerine sahip çıktı. 14 Şubat Salı günü acil servis önünde gerçekleşen eyleme, ATO ve SES üyelerinin yanında hastanede görevli hekimler ve hastalar da destek verdi. Örgütler adına ortak basın açıklaması SES Ankara Şube Eş Başkanı Hüsnü Yıldırım tarafından okundu. Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinin adının daha önce de şiddet olaylarıyla anıldığını belirten Yıldırım bu durumun Sağlıkta Dönüşüm Programı kadar,  liyakatsiz ve idarecilik bilmeyen yandaşlık ilişkisi üzerinden atanan yöneticilerden kaynaklandığını söyledi. Hastane yönetimini eleştiren Yıldırım, yöneticilerin nerdeyse her gün yaşanan şiddet vakalarını önlemek yerine sağlık çalışanlarının fişlenmesi ve ihraç edilmesiyle uğraştıklarını kaydetti.

2015-2016 yılı verilerine göre 24 saatte ortalama 31 sağlık çalışanının görevi başında şiddete uğradığını hatırlatan Yıldırım, alındığı söylenen “sözde” tedbirlerin işe yaramadığını ve şiddetin her gün arttığını kaydetti.

Yıldırım, hükümetin uyguladığı sağlık politikalarının şiddetin ana kaynağı olduğunu tekrarlarken yetkililerin “iğne yapmayı bilmezler, doktor efendi, mani mani, muayenehaneden geçmeden hastaya bakmazlardı, tuzu kurular, 150 dolara doktor getiririm” gibi popülist söylemlerinin sağlıkta şiddeti tırmandırdığı ve özendirdiğini belirtti.  

Yıldırım Sağlık Bakanı’nı şiddeti doğuran, emekçileri ve halkı mağdur eden Sağlıkta Dönüşüm Programını ortadan kaldırmaya ve işkolundaki sağlık emek ve meslek örgütleri ile birlikte çözüm üretmeye davet etti.

Basın açıklamasının tam metni için tıklayınız