ATO ve SES'ten Dr. Asuman Doğan'a destek

ATO ve SES'ten Dr. Asuman Doğan'a destek

Ankara Tabip Odası (ATO) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) 16 Şubat günü görevinden uzaklaştırılan Dr. Asuman Doğan’a destek olmak ve görevine iadesini talep etmek için yetkililere ikinci kez seslendi.

Ankara Tabip Odası bir önceki dönem yönetim kurulu üyesi ve halen TTB büyük kongre delegesi Dr. Asuman Doğan’ın görev yaptığı Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde biraraya gelen sağlık çalışanları basın açıklaması gerçekleştirdi. 10 Mart günü yapılan açıklamaya Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut, Genel Sekreter Dr. Mine Önal, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Metin Baştuğ, Dr. Zafer Çelik, Dr. Benan Koyucu, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör ve SES yöneticileri ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

“Haksız Hukuksuz Uygulamalara Hayır!” pankartı açan sağlık çalışanları “Asuman Doğan yalnız değildir”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” sloganları attılar.

Ortak Basın açıklamasını okuyan ATO Başkanı Dr. Vedat Bulut Anayasa’da güvence altına alınmış demokratik hak ve özgürlüklerin baskı altında olduğuna dikkat çekti.  Darbe girişiminden bu yana on KHK ile 100 binden fazla kamu emekçisinin görevinden uzaklaştırıldığını söyleyen Dr. Bulut “Arkadaşımız, yoldaşımız Dr. Asuman Doğan, şu anda arkamızda bulunan FTR Hastanesinde hastalarına umut ve derman olan bir iyi bir hekim, iyi bir insan, bir soruşturma gerekçe gösterilerek ve KHK’lar dayanak gösterilerek açığa alınmıştır” dedi.

Dr. Bulut sözlerine şöyle devam etti: “Hiç kimse bizlere hekimlerin terörist olduğunu kabul ettiremez. Hekimler insanları yaşatmak, sağlıklı kılmak için iyi hekimlik değerleri öğretisini almışlardır ve hizmetlerini o öğreti doğrultusunda yürütürler. Hiç kimse bizlerin beyaz önlüklerine çamur atmaya kalkmasın. Avrupa Hekimler Birliği, Dünya Hekimler Birliği, akademik çevreler ve onlarca bilim akademisinin gözü, kulağı bu hoyrat ve despot uygulamaları izlemektedir. Dr. Asuman Doğan’ın göreve iadesi gerçekleşene kadar mücadele edeceğiz.”

Dr. Asuman Doğan da konuşmasında bugüne kadar hakkında açılmış bir soruşturma olmadığını belirtti. 24 yıllık hekim olduğunu söyleyen Dr. Asuman Doğan “ Şu ana kadar iyi hekimlik değerlerinden taviz vermedim ve iyi bir insan olmak dışında başka hiçbir şey yapmadım; bu sebeple görevime döneceğime inanıyorum” sözlerini kaydetti.

Basın açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız.