ATO ve SES “Fiili Hizmet Süresi” Zammını Talep Etti

ATO ve SES “Fiili Hizmet Süresi” Zammını Talep Etti

Ankara Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası yaptıkları basın açıklamasıyla “Fiili Hizmet Süresi Zammını” talep ettiler.

İbni Sina hastanesi bahçesinde 20 Nisan Çarşamba günü biraraya gelen ATO ve SES yöneticileri ile sağlık emekçileri konuya ilişkin basın açıklaması düzenlediler.

Açıklamaya, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu adına Dr. Vedat Bulut, Dr. Metin Baştuğ, Dr. Zafer Çelik ve Dr. Onur Naci Karahancı katıldı.

Ortak açıklamayı okuyan SES Ankara  Şube Eş Başkanı Rona Temelli “Hükümet; sağlık emekçilerine 5 yıla 1 yıl şeklinde fiili hizmet süresi zammı uygulanması için “talimat” vereceğini açıklamış ve bu konuda kesinlikle bir düzenleme yapılacağı her seçim öncesi belirtilmişti. 2016 Eylem Planı’na ve Sağlık Bakanlığı İhtiyaçlarına Yönelik Kanun Paketi içinde yer alan fiili hizmete dair tasarı taslağına göre sağlık hizmetlerinde çalışıp (icap nöbeti hariç) her nöbet 8 saatten az olmamak üzere fiilen nöbet tutanlara fiili hizmet süresi zammı verileceği belirtilmiştir. Bu nedenle de, planlanan düzenleme, yıllardır fiili hizmet süresi zammı isteyen sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini yeniden oyalamaktan başka bir anlam taşımamaktadır.” diye konuştu.

Basın açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız.