Sağlık emek ve meslek örgütleri :

Sağlık emek ve meslek örgütleri : "Yaşamak yaşatmak istiyoruz!"

Sağlık emek ve meslek örgütleri yaşamak yaşatmak istiyoruz şiarıyla biraraya gelerek bölgede yaşanan savaşın son bulması için eylem yaptılar. “Çocuklar öldürülmesin, analar ağlamasın, savaş durdurulsun!” yazılı pankart taşıyan demokratik kitle örgütleri bölgede yaşanan insan hakkı ihlallerini protesto etti.

 

 

Sloganlar eşliğinde meşaleli yürüyüş

Ankara Tabip Odası, DİSK Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu ve TMMOB İl Koordinasyon Kurulu’nun çağrısıyla 11 Ocak günü Madenciler Anıtı önünde toplanan örgüt üye ve temsilcileri buradan meşaleleriyle sloganlar atarak geldikleri Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde basın açıklaması gerçekleştirdiler. Savaşın bir an önce sona ermesini isteyen sağlık emek ve meslek örgütleri üyeleri, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz!, Yaşasın halkların eşitliği!” sloganları attılar.

Eyleme, Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ebru Basa, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Mine Önal, Dr. Asuman Doğan ve Dr. Rıza Özbek katıldı.

 

 

“Son bir ay içerisinde en az 79 sivil öldürüldü! Gömülme hakkı dahi ihlal ediliyor!”

Basın açıklamasını okuyan Dr. Ebru Basa son bir ay içerisinde en az 79 sivilin öldürüldüğüne dikkat çekerek “Yaşama tutunabilmenin neredeyse  ‘tek dilek’ haline geldiğini söyleyebiliriz.” dedi. Hak ihlallerinin kapsamının yaşam hakkı ve sağlık hakkı ihlalinin de ötesine geçmiş bulunduğunu belirten Dr. Basa yapılan düzenlemeyle artık “gömülme hakkının” dahi ihlal edilmekte olduğunu dile getirdi.

 


“Hayalimiz, eşit, özgür, adil, barış içinde yaşayacağımız bir Türkiye”

Sağlık ve eğitim çalışanlarının böyle bir ortamda görev yapmaya çalıştıklarına dikkat çeken Dr. Ebru Basa “Onlara destek olmak ve dayanışma duygularını iletmek üzere sağlık emek ve meslek örgütü temsilcileri 2016 yılına Diyarbakır’da bir hastanede girmeyi tercih ettiler. Demokratik, laik bir düzende, eşit, özgür, adil, barış içinde yaşayacağımız, sağlık, eğitim ve belediye hizmetinin herkes için eşit, nitelikli, ücretsiz yani ulaşabilir olduğu, bütün kamu çalışanlarının huzur içinde görev yapabildikleri, sevdikleriyle huzur içinde bir yaşam sürebildikleri bir Türkiye hayaliyle girdiler.” diye konuştu. Dr. Ebru Basa “Sağlıkçılar dün olduğu gibi bugün de etik değerleri, yaşamı ve sağlık hakkını savunmaya devam edecekler.” dedi.

Basın açıklamasının tam metni için tıklayınız.