“Biyomedikal Mühendisliği Mesleği ve Türkiye’deki Durumu Çalıştayı” Düzenlendi

“Biyomedikal Mühendisliği Mesleği ve Türkiye’deki Durumu Çalıştayı” Düzenlendi

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi tarafından “Biyomedikal Mühendisliği Mesleği ve Türkiye’deki Durumu Çalıştayı” 12-13 Mayıs 2017 tarihlerinde Ürgüp’te düzenlendi.

Çalıştay genel olarak, tüm kademeleri ile biyomedikal eğitimi atölyesi, tıbbi kalibrasyon atölyesi, mevzuat ve standart atölyesi ve tıbbi cihaz belgelendirme atölyesi olmak üzere dört ana başlıkta yapıldı.

Çalıştayda; Bakanlık temsilcileri,  üniversitelerin ilgili bölüm akademisyenleri, tıbbi cihaz üretici ve tedarikçisi sektör temsilcileri, akreditasyon kuruluşları, kamu hastaneleri kurumu temsilcileri, TURKAK(Türk Akreditasyon Kurumu) ve Ankara Tabip Odası temsilcisi Biyomedikal mühendislik alanının paydaşları olarak yer aldı.  

Biyomedikal mühendislik çalışma alanlarının değerlendirildiği çalıştayda özellikle klinik mühendislik alanında, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu adına katılan Dr. Zafer Çelik’in değerlendirme ve katkıları oldu. Dr. Çelik, klinik mühendislik alanında çalışmakta olan biyomedikal mühendislerinin, sağlık alanında önemli bir boşluğu dolduracağını ve tıbbi cihaz, protez, laboratuvar ve görüntüleme cihazlarının geliştirilmesi, yerli üretimi, kalite ve uygun kullanımı anlamında büyük destek ve katkı sunacaklarını dile getirdi.

Dr. Zafer Çelik, Klinik biyomedikal mühendislerinin aynı zamanda sağlık çalışanı olduklarını bu yüzden Ankara Tabip Odası’nın, iş sağlığı ve güvenliği ve sağlık çalışanlarının özlük hakları gibi konularda diğer sağlık çalışanlarına olduğu gibi Biyomedikal mühendislerine de her türlü desteği sunacağını belirtti.

Çalıştay, ilk günkü Atölye çalışmalarının ardından ertesi gün yapılan değerlendirme toplantısından sonra Ürgüp gezisi ile son buldu.