Emek ve meslek örgütlerinden:  “Gülmen ve Özakça için Adalet İstiyoruz!”

Emek ve meslek örgütlerinden: “Gülmen ve Özakça için Adalet İstiyoruz!”

Açlık grevi eylemlerinin 76. Gününde evlerinin kapıları kırılarak gözaltına alınan sonrasında hukuksuz bir şekilde tutuklanan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek vermek isteyen kitlenin 23 Mayıs Salı günü Sakarya Meydanı’nda yapmak istedikleri basın açıklaması polis tarafından engellendi. Emek meslek örgütleri basın açıklamalarını 24 Mayıs Çarşamba günü Ankara Tabip Odası’nda gerçekleştirdiler.

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, Ankara Tabip Odası, TMMOB Ankara İKK VE ASMMMO tarafından yapılan ortak basın açıklaması KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Devrim Kahraman tarafından okundu.

Kahraman, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile Yüksel Caddesi’nde onlara destek olmak için direnişi sürdürenlere yönelik polis şiddetini kınayarak söze başladı. Gülmen ve Özakça’nın eylemlerinin hukuki ve meşru olduğunu belirten Kahraman, “Şayet hükümet bu eylemleri sonlandırmayı hedefliyorsa eylemcilere yönelik suç üretmek yerine bu eylemlerin yapılmasına neden olan hukuksuzlukları ortadan kaldırmalı ve eylemcilerin taleplerini karşılamalıdır” dedi.  OHAL bahane edilerek muhalif kesimin susturulmaya çalışıldığının altını çizen Kahraman, İnsan Hakları Anıtının abluka altına alınmasının hak düşmanlığının vesikası olduğunu söyledi.  Hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını savunduklarını belirten Kahraman, adil mahkemeler istediklerini dile getirdi. Kahraman, her geçen gün ölüme bir adım daha yaklaşan Gülmen ve Özakça’nın taleplerinin ivedikle kabul edilmesi, muhalif kimlikleri nedeniyle işten atılan tüm kamu çalışanlarının görevlerine iade edilmesi, OHAL’in kaldırılması ve demokratik hukuk ilkelerine uygun yönetim düzenine geçilmesi gerektiğini belirterek sözlerini noktalandırdı.  

Basın açıklamasının tam metni için tıklayınız