Artık Yeter! Sağlıkta Şiddet Sona Ersin!

Artık Yeter! Sağlıkta Şiddet Sona Ersin!

Hekime yönelik şiddet can almaya devam ediyor! Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen görevi başındayken uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitirdi.

Meslektaşımız Berilgen cinayeti, sağlık alanını piyasalaştıran, rekabeti körükleyen, sağlık emekçilerinin fiziksel ve ruhsal sağlığını tehdit eden Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nden bağımsız değildir.

AKP iktidarının uygulamaya koyduğu ve ölçüsüz sağlık hizmeti vaadinde bulunulan Sağlıkta Dönüşüm Programı nedeniyle Üniversite Hastaneleri borç batağı içerisindedir ve bu durum çalışanları ve hastaları karşı karşıya getirmektedir. Mevcut politikalar yüzünden sağlık alanındaki şiddet tırmanmaya devam etmektedir. Son beş yıl içerisinde 46 bin 361 sağlık çalışanı şiddete uğradı!

Ankara Tabip Odası olarak “Beyaz Kod” sistemine yaptığımız başvurular sonucunda 14 Mayıs 2012-08 Şubat 2017 arasındaki 5 yıllık dönemde 46 bin 361 şiddet başvurusu yapıldığını öğrendik. Bunlardan 12 bin 489’u fiziksel, 31 bin 513’ü sözel saldırı başvurusu iken, başvuranların 27 bin 332’si hekim, 19 bin 29’u hekim dışı sağlık çalışanı. Yapılan başvurulara göre, son 9 ayda sağlık çalışanlarının 642’si fiziksel şiddete, 5 bin 165’i sözel şiddete ve bin 185’i de hem sözel hem de fiziksel şiddete uğradı.

Sağlık alanında “savaş” halinden farksız korkunç tabloyu yetkililere duyurmak için bu bilgileri pek çok kez kamuoyu ile paylaştık ve paylaşmaya da devam edeceğiz.

İnsanları yaşatmak için ant içen biz sağlık çalışanlarının yaşamı tehdit altındadır. Sağlıkta şiddetin sona ermesi için tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz.