Aile Hekimliği Yönetmelik Değişikliği Hekimlerin Beklentilerini Karşılamıyor

Aile Hekimliği Yönetmelik Değişikliği Hekimlerin Beklentilerini Karşılamıyor

Sağlık Bakanlığı, 16 Mayıs 2017 tarihinde Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımladı.

Yayımlanan bu yönetmeliğin; alt yapısının hazırlanmadığını ve aile hekimlerinin beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu görmekteyiz.

İleriki dönemde çıkması beklenen Aile Hekimliği Sözleşme Yönetmeliği’nde ne tip değişikliklerin olacağı henüz belli olmadan yayımlanmış hali ile oldukça sıkıntılı görülmektedir.

Aile hekimlerine ek maddi külfet getiren ASM içi düzenlemelere yer verilmekte (“Spirometre veya Peakflowmeter”, “ Üç ve üzeri aile hekimliği birimi bulunan aile sağlığı merkezlerinde, aile hekimlerince aile sağlığı merkezi girişinin, bekleme alanlarının ve oda girişlerinin görüntülendiği güvenlik kamera sistemi kurulması”, D Sınıfı kriterlerine Elektronik sıra Takip Sistemi zorunluluğu) ancak bu alanda kullanılan cari hizmet ödenekleri ile ilgili nasıl bir düzenleme getirileceği hakkında bilgimiz bulunmamaktadır. Cari Hizmet ödeneklerinde AH sistemi uygulamasına geçildiğinden beri herhangi bir artış sağlanmamış aksine sınıflama, yeni düzenlemeler gibi sebeplerle azaltılmıştır.

Yönetmelik, 2000 nüfusa bir AH birimi kurulmasını önererek AH sayısının arttırılmasını öngörmesine rağmen, yakında çıkarılması beklenen, Aile Hekimliği Sözleşme yönetmeliğinde kayıtlı nüfus tavan sayısının kaç olacağı ve ücretlendirilmesinde nasıl bir düzenleme yapılacağı muamması hekimleri kaygı içinde bırakmaktadır.

Önceki dönemde büyük tartışma yaratan ve ASM çalışanlarının kabul etmediği Aile Hekimlerine nöbet uygulaması, her ay zorunlu olmaktan çıkarılmakla birlikte ihtiyaç hali durumunda, ayda 30 saati aşmamak kaydıyla zorunlu olarak tutulması ön görülmüştür.

Ayrıca aile hekimi değişikliğini kişilerin elektronik ortamda istedikleri hekime yapabiliyor olması, hasta hekim ilişkilerini etkilemekte ve uyumsuz hasta davranışlarına yol açabileceği görülmektedir.

Yerleştirme yapılamamış pozisyonlara devlet hizmeti yükümlülüğü kurasında ilan edilmek suretiyle yerleştirme yapılmasının önünün açılması birçok sıkıntıyı beraberinde getirecektir. Sıfır nüfuslu ve binası olmayan birime zorunlu ataması yapılan yeni mezun bir hekim için ASM kurma, donatma ve kayıtlı hasta sayısını arttırma gibi büyük zorluklara yol açacaktır. Ayrıca, düşük ücretle fazla emek anlamına gelecek bir durum yaratacaktır.

Ankara Tabip Odası

Aile Hekimliği Komisyonu