“Yüksekte Çalışmada Sağlık Gözetim Programı” Çalıştayı Düzenlendi

“Yüksekte Çalışmada Sağlık Gözetim Programı” Çalıştayı Düzenlendi

Ankara Tabip Odası İşçi sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından “Yüksekte Çalışmada Sağlık Gözetim Programı” Çalıştayı 03-04 Haziran tarihlerinde Ankara Tabip Odası’nda düzenlendi.  

Çalıştay, birinci gün 42, ikinci gün 26 kişinin katılımıyla tamamlandı. Cumartesi günü yapılan oturumlarda, sürecin tıbbi, sosyal yönlerine ilişkin sunumlar yapıldı, değerlendirildi. Pazar günü, katılımcılar iki gruba ayrıldı; birinci grup, işyeri hekimlerine yönelik uygulamada kullanabilecekleri bir Sağlık Gözetim Programı taslağı oluşturdu. İkinci grup ise çalışanlara yönelik Sağlık Gözetim Programının doğru bir biçimde yapılmasının çerçevesini oluşturdu.

Çalıştayda yer alan sunumlar:

Yüksekte Çalışmada Sağlık Gözetimi

Yüksekte Çalışmada Sağlık Gözetim Programı-Nöroloji-a

Yüksekte Çalışmada Sağlık Gözetim Programı-Nöroloji-b

Yüksekte Çalışma ve Göz-a

Yüksekte Çalışma ve Göz-b

Düşme Tehlikesi Taşıyan İşlere KBB Yaklaşımı-a

Düşme Tehlikesi Taşıyan İşlere KBB Yaklaşımı-b

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi-a

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi-b

Yüksekten düşme önlemede İGU - İH İşbirliği-a

Yüksekten düşme önlemede İGU - İH İşbirliği-b

Yüksekte Çalışmanın Gözetim Programı Örnekleri

Yüksekte Çalışma Raporu

Yüksekte Çalışma

İşçi sağlığı ve bağımsız değişken

Yüksekte çalışan için işe giriş muayenesi formunu indirmek için tıklayınız.