ATO Hukuk Bürosu Mayıs 2017 Çalışma Raporu

ATO Hukuk Bürosu Mayıs 2017 Çalışma Raporu

ATO Hukuk Bürosu Mayıs 2017 Çalışma Raporu

2017 yılının Mayıs ayında hukuk büromuz tarafından; odamıza sözlü ya da yazılı başvuruda bulunan toplam 44 hekimimize, çeşitli konularda hukuki danışmanlık ve destek sunulmuş, sorunlarının çözümüne ya da bilgi istemlerine yönelik hukuki katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.

Mayıs ayı içerisinde, biri intörn hekim olmak üzere 2 hekimimiz, görevi başında şiddete maruz kaldığı için hukuki destek talebiyle hukuk büromuza başvurmuş ve hekimlere yönelik şiddete karşı hukuki destek ve mücadele çalışmamız kapsamında kendilerine gerekli hukuki destek sunulmuştur. Aynı çalışma kapsamında hukuk bürosu tarafından takip edilen ceza davalarından 5 davanın bu ay içinde gerçekleştirilen duruşmalarına girilmiş, gerekli adli işlemler gerçekleştirilmiştir.  

Kamuda görev yapan hekimlerimizden Mayıs ayı içinde gelen başvurularda; eş durumu atama taleplerinin reddinden kaynaklı, özellikle eşi özel sektörde çalışan hekimlerimizin yaşadığı mağduriyetler, yine ağırlıklı başvuru konusunu oluşturmuştur. Bilindiği üzere TTB tarafından ilgili yönetmelik aleyhinde bu kapsamda açılan bir davada hekimlerimiz lehine bir yürütmenin durdurulması kararı tesis edilmiş, bu nedenle aile birliğinin tesisinde yeni olanaklar yakalayan hekimlerimize yönelik hukuki bilgilendirme ve destek sunulmuştur. Ancak yeni bir yönetmelik düzenlemesine giden bakanlık, yargıyı devre dışı bırakarak, bu kapsamda yeni hak kayıplarına ve mağduriyetlere yol açmış bulunmaktadır.

Kamuda görev yapan hekimlerimizden gelen başvurularda; aleyhlerinde başlatılan keyfi idari soruşturmalar ve uygulanan yaptırımlar, kamudan istifa hakkına getirilen kısıtlamalar ile keyfi nöbet uygulamaları, hukuki destek talebinde öne çıkan diğer konu başlıkları olmuştur.

Özel hekimlik alanında ise, yine çok sayıda hekimimizin özel sağlık kuruluşları ile imzalayacakları iş sözleşmeleri, bu ay içinde de öncelikle hukuk büromuz tarafından incelenmiş ve hekimlerimiz lehine gerekli değişikliklerin ve iyileştirmelerin yapılması sağlanmıştır. Öte yandan özelde çalışan bir çok hekimimiz, keyfi biçimde işten çıkarılma ve/veya ücret ve tazminatlarının eksik ödenmesi yakınması ile odamız hukuk bürosuna başvurmuş ve kendilerine gerekli hukuki destek sunulmuştur.

Aile hekimlerimizin izin hakkında dair idarece getirilen yeni düzenlemeler ve bu nedenle yaşanan hak kayıpları, bu ay içinde odamız hukuk bürosu tarafından ele alınmış, bu konuda bir hukuki bilgi ve değerlendirme yazısı hekimlerimiz ile paylaşılmıştır.

Mayıs ayı içerisinde, iki kez Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, bir kez Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, bir kez de odamız mekanında gerçekleştirilen 4 toplantıda yer alınarak, intörn hekimlerimize çeşitli konularda hukuki bilgilendirme sunumları yapılmıştır. Yine bu ay içinde "Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu" tarafından Ankara Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Şiddet Çalıştay"ında hukuk büromuz adına yer alınmış ve katkıda bulunulmuştur.

ATO HUKUK BÜROSU