Hekimler Adalet İstiyor!  Sağlıklı Bir Toplum İçin Adalet

Hekimler Adalet İstiyor! Sağlıklı Bir Toplum İçin Adalet

Hekimler Adalet İstiyor

Sağlıklı Bir Toplum İçin Adalet

22 Haziran 2017 

Olağanüstü Hal Kararnameleri ile birlikte “hukuk devleti” ilkesi,yok hükmünde sayılmaktadır. Darbe teşebbüsü ile herhangi bir ilişkisi olmayan hekim, hemşire, öğretmen, akademisyen, memur pek çok kamu emekçisi iktidarın yanında saf tutmadıkları için mesleklerinden ihraç edilmiş, kendileri ve aileleri işsizlikle cezalandırılmıştır. İhraç edilen kamu emekçilerinin seyahat özgürlüğü gibi pek çok Anayasal hakkı askıya alındığı gibi, yetkili mercilere itiraz yolları da kısıtlanmaktadır.

İşsizlikle cezalandırılan, yurttaşlık statüsü törpülenen, sayısı yüzbinlerle ifade edilen kamu personeli için bugün en çok ihtiyaç duyulan şey, Adalet’tir. Demokratik ve laik bir ülkede, barış içinde, huzurlu bir şekilde yaşamayı mümkün kılan en önemli koşul toplumsal ve siyasal adaletin hüküm sürmesidir. İktidar partisinin yandaşı olma, bir cemaate veya tarikata mensup olma gibi gerekçelerlehiç kimseye ayrıcalıklı davranılmayan bir ülkenin tek güvencesi Adalet’tir.

Adalet, belirli bir kesim için değil; tüm yurttaşlar için gereklidir. Adalet’in olmadığı bir toplumda, bir arada yaşamayı mümkün kılan bağların kopması kaçınılmazdır. Toplumsal barış ancak adaletin herkese eşit işlediği bir ülkede söz konusu olabilir.

Biz; insanca ve uygarca yaşamayı ve yaşatmayı görev bilen hekimler olarak, şu an toplumdaki en büyük ihtiyaçlardan birisinin Adalet olduğunu, ancak Adalet duygusunun ciddi şekilde örselendiğini biliyor ve görüyoruz. Haksız yere işsiz bırakılan meslektaşlarımız ve tüm emekçiler için, toplum ve birey sağlığını şiddetle bozan adaletsizliğin ortadan kaldırılması için Adalet istiyor, Adalet için yürüyoruz. Yollar yürünerek aşınmayabilir, ancak attığımız her adım Adalet için sağlam bir yolun taşlarını döşeyebilmek içindir.

Ankara Tabip Odası

Yönetim Kurulu