“Yaşam Alanıma Dokunma – Yeşil Yola Dur De-“ Sempozyumu Düzenlendi

“Yaşam Alanıma Dokunma – Yeşil Yola Dur De-“ Sempozyumu Düzenlendi

“Yaşam Alanıma Dokunma – Yeşil Yola Dur De-“ Sempozyumu 07-08 Mayıs tarihlerinde düzenlendi.

Ankara Tabip Odası’nın da desteklediği etkinliği Yaylaların Kardeşliği Platformu gerçekleştirdi. İnşaat Mühendisleri Odası’nda 7 Mayıs Cumartesi günü başlayan etkinlik iki gün sürdü.

Bölge halkının yaşam alanlarını koruma çabasına Ankaralı hekim, mühendis, mimar ve farklı meslek gruplarından pek çok kişi de sempozyuma katılarak destek verdi.

Oturumlarda, “Yeşil Yol”un ormana, tarım ve hayvancılığa, biyolojik çeşitliliğe ve halk sağlığına etkileri ve yaratacağı tahribat tartışıldı.

Ankara Tabip Odası adına sempozyuma katılan Dr. Köksal Aydın “Halk Sağlığı” konulu panelin başkanlığını yaptı. Panelde, Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz “Çevre ve Sağlık İlişkisi”ni, Prof. Dr. Ali Osman Karababa da “Çevre Mücadelelerini ve Halk Sağlığı”nı değerlendirdi.