Evrim Teorisi Milli Eğitim Müfredatından Kaldırılmamalıdır

Evrim Teorisi Milli Eğitim Müfredatından Kaldırılmamalıdır

Hayvanlar, bitkiler ve dünyadaki tüm canlıların kökeninin, kendilerinden önce yaşamış türlere dayanıyor oluşu; belirli bir türde, yaşanılan çevreye uyum konusunda daha güçlü özelliklere sahip organizmaların, bu özelliklere sahip olmayanlara göre yaşama, üreme ve genlerini de yeni kuşaklara aktarabilme şanslarının daha yüksek oluşuyla giden doğal seçilim, evrim teorisinin temellerini oluşturur. Son derece anlaşılır ve anlatılabilir olan bu teorinin kökenleri eski çağlara Antik Yunan, Antik Çin, Antik Roma’ya ve ortaçağ İslam bilimine dayanır. Biyolojinin temel konularından biri olan evrim teorisi aynı zamanda insan fizyolojisinin ve pek çok hastalığın da anlaşılması ve aydınlatılmasında mihenk taşıdır. Binlerce yıldır üzerinde düşünülen, araştırılan ve geliştirilen evrim teorisi bugün reddedilmek, eğitim müfredatından çıkarılmak istenmektedir. Bilginin aktarılmasının artık sınır tanımadığı, engellenemeyeceği günümüzde, yapılan yasaklama ve engellemeler, bilimsel çalışmalarda dünyadaki yerimizi birkaç basamak daha geriye götürmekten öte bir fayda sağlamayacaktır.

Evrim teorisi, eğitim sisteminin her fırsatta örnek gösterildiği Finlandiya’dan İran’a dek pek çok ülkede ilköğretim müfredatı kapsamında çocuklara anlatılabilmektedir. Öğrenmelerini engellemeye çalışacağınız her gerçek bilgi, çocuklarımızı bilimden uzaklaştırmaktan, ufuklarının gelişmesini engellemekten, keşfetmek için, üretmek için, yaşamak için ileri ülkelere muhtaç olmamızdan öte bir yarar sağlamayacaktır. Çalışmalarını yurtdışında sürdürmek zorunda kalan, Nobel Ödülü’ne dahi layık görülen bilim insanlarımızın, meslektaşlarımızın varlığı buna örnektir. Bilimsel ilerlemeler ışığında gelecek nesiller için sorumluluğumuz çocuklarımızın, geleceğimizin önünü açmaktır.