PROJEFİKİR “Kent Düşleri” Yarışması

PROJEFİKİR “Kent Düşleri” Yarışması

Ankara Tabip Odası ve TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi kentlerimizin plansız önermeler sonucu yaşamakta olduğu kimliksizlik, bellek yoksunluğu, kültürel yoksullaşma ve sağlıksız kentleşme karşısında, sorunlara başka bir bakış açısıyla yaklaşmayı ve çözümlerini kentin aktörleri ile birlikte bulmayı önemsemektedir. Bu nedenle; Proje Fikir “Kent Düşleri” yarışması düzenlenmektedir.

Bu yarışma aynı zamanda kent yaşamına ve geleceğine dair oldukça sınırlı olan düşüncelerin çoğalmasını ve yaygınlaşmasını sağlayacak, kentlilerin, uzmanların, yerel yöneticilerin, kamu idarecilerinin, demokratik kitle örgütlerinin ve sivil inisiyatiflerin bir araya gelerek çözüm önerilerini kolektif bir süreç içerisinde tartışacağı, yaşadığımız kentsel hayatın ve mekânlarının sorgulanacağı bir platform olmayı da hedeflemektedir.

Yarışma, ulusal ve tek kademeli olmak üzere mimarlık bölümü mezunu profesyonel katılımcılarının ve üniversitelerin mimarlık bölümü öğrencileri ve halkın katılımına açık olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilecektir. 

Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.