ATO Emekli Hekim Komisyonundan Sağlık Bakanlığına Ziyaret

ATO Emekli Hekim Komisyonundan Sağlık Bakanlığına Ziyaret

Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Vedat Bulut, Emekli Hekim Komisyonu Başkanı Dr. Utku Özcan ve Komisyon Sekreteri Dr. Derman Boztok 27 Ekim 2017 tarihinde Sağlık Bakanlığı Baş Hukuk Müşaviri ve Sağlık Politikaları Kurul üyesi Av. Adem Keskin'i makamında ziyaret etti.

Emekli Hekim Komisyonu yaklaşık iki yıldır Av. Adem Keskin'le yakın işbirliği içinde emekli hekimlerin özlük haklarındaki iyileştirmeler için Sağlık Bakanlığıyla temaslarda bulunuyor. Temaslarda, özellikle hekimlerin maaş ek gösterge katsayısının 3600’den 7200’e çıkarılarak gerçek ücretlerin emekliliğe yansıtılmasıyla diğer meslek mensuplarıyla aradaki büyük adaletsizliğin giderilmesi ve emeklilikte hekim mağduriyetinin ortadan kalkmasının gerekliliğine vurgu yapılıyor.

Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan’ın son günlerde medyada yer alan, milletvekilleriyle yaptığı toplantıda emekli hekim maaşlarının bir albay ya da hakim emeklisi düzeyine çıkarılacağı açıklamaları üzerine, ATO heyeti beşinci kez Keskin’i ziyaret ederek Bakanlıktaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Av. Adem Keskin, konunun Bakanlığın sürekli gündemine alındığını, son yıllarda kendisinin bizzat katkılarıyla hazırlanan bütün torba kanun tasarılarına emekli hekim maaşlarında artışı sağlayacak teklifleri yerleştirdiklerini, ancak Maliye Bakanlığının çeşitli nedenlerle bunları taslaktan çıkardığını anlattı.

Av. Keskin Bakanlık olarak bu çabaları sürdüreceklerini ve meslek kuruluşlarıyla işbirliğini yararlı gördüklerini yeniden hatırlattı.

Av. Adem Keskin’e yakın ilgi ve işbirliği için teşekkür eden Dr. Bulut Başkanlığındaki ATO heyeti önümüzdeki günlerde TBMM Sağlık Aile ve Sosyal İşler Komisyon Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve SGK Başkanlığından istemiş olduğu randevuları izleyecek, TTB ile birlikte Emekli Hekim Kolu olarak Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan’la da doğrudan görüşmeye çalışacak.