TTB Bilirkişilik Temel Eğitimi Kurs Programı

TTB Bilirkişilik Temel Eğitimi Kurs Programı

Türk Tabipleri Birliği tarafından süreklilik içinde yürütülecek olan Bilirkişilik Temel Eğitimleri’nin ilki 9-12 Kasım 2017 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir. 

Hekimlerin ve sağlık alanında görev yapan meslek mensuplarının başvurularının kabul edileceği, Tıpta Uzmanlık Dernekleri ve Tabip Odaları ile işbirliği içinde yürütülecek eğitimlerde başlangıç grupları için hekimlere öncelik verilecek; eğitimler ilerleyen dönemde farklı illerde çok merkezli olarak yapılacaktır.

Bilirkişilik Temel Eğitimi Kurs Programını incelemek için tıklayınız.