Ankara Tabip Odası Hukuk Bürosu Ekim 2017 Çalışma Raporu

Ankara Tabip Odası Hukuk Bürosu Ekim 2017 Çalışma Raporu

2017 yılının Ekim ayında hukuk büromuz tarafından; odamıza sözlü ya da yazılı başvuruda bulunan toplam 41 hekimimize, çeşitli konularda hukuki danışmanlık ve destek sunulmuş, sorunlarının çözümüne yada bilgi istemlerine yönelik hukuki katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.

Ekim ayı içerisinde 4 hekimimiz, görevi başında sözlü ve/veya fiziki şiddete maruz kaldıkları yakınması ile hukuk büromuza başvuruda bulunmuş, hekimlere yönelik şiddete karşı hukuki destek ve mücadele çalışmamız kapsamında kendilerine gerekli hukuki destek sunulmuştur. Bu kapsamda Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi'nde gerçekleşen bir şiddet olayı son derece kaygı verici ağırlıktadır. Öte yandan bir diğer olayda, bir kamu sağlık kuruluşunda görev yapan ve görevi başında şiddete maruz kalan bir hekimimizin, kamu idaresi tarafından ayrıca keyfi idari soruşturmalara maruz bırakılması ve mağdur edilmesi, yaşanan şiddet olayına ise kayıtsız kalınması, diğer bir kaygı verici gelişme olarak bu ay içinde yaşanmıştır. Hukuk büromuz, yönetim kurulumuzun talimatları doğrultusunda bu olaylarla ilgili gerekli hukuki süreçleri başlatmış bulunmaktadır.

Yine Ekim ayı içerisinde Iğdır'da bir hekimimize yönelik silahlı saldırı olayı sonrası, kimi sosyal paylaşım platformları üzerinden hekimlere ve sağlık çalışanlarına karşı şiddet ve nefret söylemi içeren mesajlar paylaşılmasına yönelik, yönetim kurulumuzun talimatları doğrultusunda gerekli hukuki hazırlık yapılarak, odamız adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir suç duyurusunda bulunulmuş, başvurumuz üzerine savcılık tarafından söz konusu eylemlerle ilgili 2017/159829 nolu bir adli soruşturma başlatılmıştır.

Ekim ayında yine hekimlere yönelik şiddete karşı hukuki destek ve mücadele çalışmamız kapsamında 1 ceza davasının duruşmasına da girilmiştir.

Ekim ayı içerisinde kamuda görev yapan hekimlerimizden gelen başvurularda; mecburi hizmet uygulamasının doğurduğu mağduriyetler, yine ağırlıklı başvuru konusunu oluşturmuştur. Öte yandan yine kamuda görev yapan hekimlerimiz nezdinde, eş durumu atamalarında ve aile birliğinin tesisinde yaşanan sorunların yol açtığı ağır mağduriyetler de öne çıkan diğer bir başlıktır. Haklarında adli ve/veya idari soruşturmalar açılan bir çok hekimimiz de bu ay içinde hukuk büromuza başvurmuş, kendilerine sözlü veya yazılı hukuki destek sunulmuştur.

Özel hekimlik alanında ise, yine çok sayıda hekimimizin özel sağlık kuruluşları ile imzalayacakları iş sözleşmeleri, bu ay içinde de öncelikle hukuk büromuz tarafından incelenmiş ve hekimlerimiz lehine gerekli değişikliklerin ve iyileştirmelerin yapılması sağlanmıştır. Öte yandan keyfi biçimde işten çıkarılma ve/veya ücret ve tazminatlarının eksik ödenmesi yakınması ile odamız hukuk bürosuna başvuran hekimlerimize yine gerekli hukuki destek bu ay içinde de sunulmuştur. Hekimlerimizin muayenehane açmada yaşadığı kimi sorunlar da bu ay içinde bir diğer başvuru ve çalışma başlığını oluşturmuştur.

Kuruluş yasası gereği öteden beri halk sağlığı konusunda da çalışmalarda bulunan ve duyarlılık gösteren odamız yönetim kurulunun talimatları doğrultusunda, ODTÜ ormanını tahrip eden gündemdeki eylemlere yönelik hukuk büromuzca gerekli hukuki hazırlık yapılarak, bu ay içinde odamız adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir suç duyurusunda bulunulmuş, başvurumuz üzerine savcılık tarafından 2017/159825 nolu bir adli soruşturma başlatılmıştır.

Ekim ayı içerisinde, iki kez Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, bir kez Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, bir kez de odamız mekanında gerçekleştirilen toplam 4 toplantıda yer alınarak, intörn hekimlerimize çeşitli konularda hukuki bilgilendirme sunumları yapılmıştır.

ATO HUKUK BÜROSU