Temel Geriatri Güncelleme Kursu “Yaşlılarda Nöropsikiyatrik Hastalıklara Yaklaşım”

Temel Geriatri Güncelleme Kursu “Yaşlılarda Nöropsikiyatrik Hastalıklara Yaklaşım”

Geriatri ile ilgilenen, bu alanda çalışan ve çalışmak isteyen hekimlere yönelik “Yaşlılarda Nöropsikiyatrik Hastalıklara Yaklaşım” başlıklı Temel Geriatri Güncelleme Kursu Ankara Tabip Odası’nda 16 Aralık 2017 (Cumartesi) tarihinde gerçekleştirilecektir.

Düzenleme: Türk Geriatri Derneği, Ankara Tabip Odası

Genel Bilgiler:

Geriatri ile ilgilenen, bu alanda çalışan ve çalışmak isteyen birinci basamak hekimleri ve kurum hekimlerine yönelik olarak planlanmıştır.

Kurs dili: Türkçedir.

Kurs Mekanı: Ankara Tabip Odası Mithatpaşa cad. No:62/18 Kızılay/Ankara 

Detaylı Bilgi için Umut Evşen: 312-4188700-118

Kurs Düzenleme Kurulu adına

Doç. Dr. Asuman Doğan     e-postadrasudogan@gmail.com

Dr. Figen Şahpaz                e-posta:figensahpaz@gmail.com