"İnsan Hakları İhlalleri ve Cezaevlerinin Durumu" sempozyumu düzenlendi

Ankara Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu ve Türk Tabipleri Birliği İnsan Hakları Kolu  tarafından İnsan Hakları Haftası kapsamında 10 Aralık Pazar günü İnsan Hakları İhlalleri ve Cezaevlerinin Durumu başlıklı sempozyum düzenlendi. Etkinlik, insan hakları alanından çok sayıda katılımcı ile Mimarlar Odası’nda gerçekleştirildi. 

Sempozyumun kolaylaştırıcısı komisyon temsilcisi Dr. Tufan Kaan giriş konuşmasında ATO İnsan Hakları Komisyonunun faaliyetlerini, cezaevlerinden gelen mektupları, ATO’ya mahkumlardan gelen şikayet ve talepleri aktardı.  İnsan Hakları İhlalleri &Cezaevlerinin Durumunu HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Türkiye’de Hak İhlallerini özellikle son dönem maruz kaldığımız OHAL bağlamında anlattı. TİHV Genel Sekreteri
Metin Bakkalcı Cezaevleri ve Sağlık konusunu tüm birikiminin özeti şeklinde aktardı.  Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği adına Av. İdil Aydınoğlu ise İnfaza İlişkin Güncel Sorunlar İzolasyon, Disiplin Cezaları Ayrımcılık konusunu aktardı. Forum bölümünde salondan gelen sorulara ve katkılara kulak verildi.

Sempozyumun bitiminde Dr. Aysel Ülker'in yıllardır ATO ve İnsan Hakları Komisyonuna yaptığı eşsiz katkılar için teşekkür niyetine hazırlanan kısa video izlendi. TTB Merkez Konseyi’nin hazırladığı hizmet plaketi Dr. Selma Güngör tarafından kendisine takdim edildi.