Temel Geriatri Güncelleme kursu düzenlendi

Temel Geriatri Güncelleme kursu düzenlendi

Türk Geriatri Derneği tarafından Ankara Tabip Odası’nın ev sahipliğinde “Yaşlılarda Nöropsikiyatrik Hastalıklara Yaklaşım” başlıklı Temel Geriatri Güncelleme kursu düzenlendi.

16 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilen kursa Geriatri ile ilgilenen, bu alanda çalışan ve çalışmak isteyen hekimler ve sağlık çalışanları katıldı.

Türk Geriatri Derneği Başkanı Dr. Yeşim Gökçe Kutsal ve Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Zafer Çelik’in yaptığı açılış konuşmalarının ardından sunumlara geçildi.

“Yaşlılarda Nöropsikiyatrik Hastalıklara Yaklaşım” başlıklı kursta sırasıyla şu sunumlar yapıldı;

Dr. Bülent Cengiz “Nörolojik Muayene”,

Dr. Gülin Morkavuk “Serebrovasküler Hastalıklar”,

Dr. Efdal Akkaya “Parkinson Hastalığı”,

Dr. H. Mihrimah Öztürk “Deliryum Demans”,

Dr. Ufuk Ergün “Polinöropatiler”,

Dr. Ahmet Gül “Uyku Bozuklukları”,

Dr. Asuman Doğan “Geriatrik Rehabilitasyon ve Eve Bakım”,

Dr. R. Tolga Aydos “Polifarmasi ve Uygunsuz İlaç Kullanımı”

Sunumların ardından katılım ve teşekkür belgelerinin verilmesiyle kurs sona erdi.