Vergi tebliğine ilişkin bilgilendirme notu

Vergi tebliğine ilişkin bilgilendirme notu

Maliye Bakanlığı Tarafından Serbest Meslek Faaliyeti İcra Eden Hekimlere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren Elektronik Ortamda

Defter-Beyan Sistemini Kullanma Zorunluluğu Getirildi

486 sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 17.12.2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Buna göre, Maliye Bakanlığı tarafından serbest meslek faaliyeti icra eden hekimlere 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren elektronik ortamda Defter-Beyan Sistemini kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

Defter-Beyan Sistemine geçilmesi ile; serbest meslek erbabının kayıtları elektronik ortamda tutulacak, defter tutma zorunluluğu olanlar defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturacak ve saklayacak, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçeler elektronik ortamda verilebilecek ve belgeler elektronik ortamda düzenlenecektir.

Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorunda olan serbest meslek faaliyeti icra eden hekimlerin, sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe kadar www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.

Diğer taraftan, 31 Aralık 2017 tarihine kadar sistemi kullanmak üzere yapılması gereken başvurular, 31 Ocak 2018 tarihine kadar yapılabilecektir.

486 sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği için:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171217-15.htm