"Bir Halk Düşmanı" film gösterimi gerçekleştirildi

Halk Sağlığı Komisyonu tarafından 03 Ocak Çarşamba günü "Bir Halk Düşmanı" film gösterimi ve ardından söyleşi gerçekleştirildi.

Ankara Tabip Odası'nda yapılan film gösterimine çok sayıda tıp öğrencisi ve hekim katıldı.