"Bir Halk Düşmanı" film gösterimi gerçekleştirildi

  • 04/01/2018 10:49

Halk Sağlığı Komisyonu tarafından 03 Ocak Çarşamba günü "Bir Halk Düşmanı" film gösterimi ve ardından söyleşi gerçekleştirildi.

Ankara Tabip Odası'nda yapılan film gösterimine çok sayıda tıp öğrencisi ve hekim katıldı.