2018 Yılı

2018 Yılı "Özel Hekimlik Uygulamaları Katsayısı"

Ülke genelinde 2018 yılında uygulanacak TTB-HUV Katsayı listesi, Türk Tabipleri Birliği’ne tabip odaları tarafından iletilen öneriler ve 13.12.2017 tarihinde TTB’de gerçekleştirilmiş olan TTB-HUV Danışma Kurulu toplantısında yürütülmüş olan ayrıntılı çalışma doğrultusunda belirlenmiştir.

Türk Tabipleri Birliği tarafından belirlenmiş, Odamız bölgesinde 1 Ocak – 31 Aralık 2018 tarihlerinde geçerli olacak, Özel Hekimlik Uygulamaları Katsayısı, 6.49 olup, muayene için hesaplanış şekli aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

Asgari Muayene Ücreti Hesaplanış Şekli:

6.49x25=162.25 TL+%8KDV=175.23 TL (Asgari Muayene Ücreti)

 

“TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2018 Katsayı Listesi” için tıklayınız.