“Berkay Akbaş anısına Ankara Tabip Odası Öykü Yarışması”na son başvuru tarihi 23 Şubat 2018

“Berkay Akbaş anısına Ankara Tabip Odası Öykü Yarışması”na son başvuru tarihi 23 Şubat 2018

Hekimlik mesleğinin ve sağlık ortamının, öyküleme ve anlatı yeteneğini geliştirmek ve buradan dile katkı sunmak amacıyla, “Berkay Akbaş anısına Ankara Tabip Odası Öykü Yarışması” düzenlenmiştir. Yarışmaya son başvuru 23 Şubat 2018 tarihidir.

Öykü Yarışması Başvuru Koşulları:

  • Yarışmacılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış bir öykü ile katılabilir.
  • Yalnızca hekimlerle tıp fakültesi öğrencileri yarışmaya katılabilir. Seçici kurul üyeleri ile birinci dereceden yakınları başvuramaz.
  • Yarışmaya son başvuru 23 Şubat 2018 tarihidir.
  • Öyküler, Times New Roman karakteri 12 punto ve bir buçuk satır aralığı ile A4 boyutunda kâğıda yazılacaktır.
  • Öyküler 5 örnek olarak çoğaltılmalıdır. Başvuru dilekçesinde yarışmacının kimlik bilgileri (ad, soyadı, cinsiyet, yaş, meslek, e posta, telefon numarası, posta adresi ) yanı sıra bir de fotoğrafı eklenmelidir.
  • Öyküler elden, posta veya kargo ile aşağıda yazılı Odamız adresine teslim edilmelidir.
  • Ayrıca öyküler elektronik ortamda uevsen@gmail.com adresine de iletilmelidir.
  • Ödüller, 14 Mart Tıp Haftası kapsamındaki etkinlikte törenle verilecektir.
  • Yarışmaya katılan öyküler arasında ilk üç dereceye giren öyküye Ankara Tabip Odası’nın anmalığı (plaketi) armağan edilecektir. Seçici kurul özel ödül verebilir, ödülü birden çok yarışmacı arasında paylaştırabilir.

 

Seçici kurul üyeleri:

Alper Akçam

Özcan Karabulut

Aysu Erden

Serdar Koç

Öykülerin gönderileceği adres:

Ankara Tabip Odası

(Öykü Yarışması)

Mithatpaşa caddesi 62/18

Kızılay 06420/ Ankara

Telefon: (0312) 418 87 00