Uğur Mumcu Anısına

Uğur Mumcu Anısına "25. Adalet ve Demokrasi Haftası" Etkinlik Programı

Uğur Mumcu anısına düzenlenen 25. Adalet ve Demokrasi Haftası etkinlikleri 24–31 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Ankara Tabip Odası ve NÜSED'in düzenlediği “Türkiye’de Aydınlanma Mücadelesi” konulu açık oturum 25 Ocak Perşembe günü Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Mine Önal’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olup konuşmacıları;

Erendiz Atasü (Yazar), Ali Rıza Aydın (Aydınlanma Hareketi Temsilcisi), Mehmet Bozkurt (Yazar), Derman Boztok (NÜSED Başkanı) olacaktır.

Açıkoturum: “Türkiye’de Aydınlanma Mücadelesi”

Yöneten: Dr. Mine Önal (ATO YK Genel Sekreteri)

Konuşmacılar: Erendiz Atasü (Yazar), Ali Rıza Aydın (Aydınlanma Hareketi Temsilcisi), Mehmet Bozkurt (Yazar), Derman Boztok (NÜSED Başkanı)

Saat, Yer: 17.00, Çağdaş Sanatlar Merkezi

Düzenleyenler: Ankara Tabip Odası, NÜSED (Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği)

25. Adalet ve Demokrasi Haftası etkinlik programı için tıklayınız.