“Kent Düşleri” yarışmasında projeler sunuldu

“Kent Düşleri” yarışmasında projeler sunuldu

Ankara Tabip Odası ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından düzenlenen ProjeFikir “Kent Düşleri” yarışmasında projeler sunuldu.

Yarışmada; iki meslek örgütünün, yerleşkede bulunan elektrik santralinin yıkımı sürecinde Havagazı Fabrikası'nın 350 ton asbestli malzeme içermesini ve  kültür varlığı değeri ile birlikte, kent sağlığı ve halk sağlığının bir bütün olarak ele alınmasının kentsel yaşamdaki birlikteliğinin önemini vurgulamak amaçlandı.

Alman Kültür Merkezi’nde 18 Ocak Perşembe günü Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut’un açış konuşmasıyla başlayan etkinlikte toplam 22 proje sunuldu.  

Sunulan projeler, Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Vedat Bulut ile Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Dr. Zerrin Ateş’in de içinde bulunduğu jüri tarafından değerlendirilecek ve sonuçlar 22 Ocak Pazartesi günü açıklanacak.

Alman Kültür Merkezi’nde 27 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek olan törenle de ödüller sahiplerini bulacak.

Projeleri incelemek isteyen Ankaralılar 27 Ocak gününe kadar Alman Kültür Merkezi fuaye alanını ziyaret edebilir.