Dünya Tabipler Birliği'nden Açıklama

Dünya Tabipler Birliği'nden Açıklama "TTB yöneticilerinin gözaltına alınmasını kınıyoruz"

“TTB yöneticilerinin gözaltına alınmasını kınıyoruz”

Dünya Tabipleri Birliği TTB yöneticilerinin gözaltına alınmaları konusunda derin bir kaygı duyduğunu belirtti. 

DTB başkanı  Dr. Yoshitake Yokokura çok güçlü bir biçimde ifade edilen bir açıklamayla gözaltına alınmaları ve TTB’ye karşı yapılan kriminal suçlamaları ve fiziksel şiddet tehdidini lanetledi.

“DTB Türk meslektaşlarını savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğuna ilişkin açıklamaları konusunda tümüyle desteklemektedir. DTB’nin hekimlerin ve tabip birliklerinin hükümetleri savaşın ve silahlı çatışmaların insancıl sonuçları konusunda uyarmalarına ilişkin net bir politikası vardır. 

TTB’nin insan haklarını ve barışı desteklemek görevidir ve son gözaltılar ve ceza suçlamaları bizi alarma geçirmiştir. Türkiye’nin de 2003 yılında onayladığı Uluslararası Sivil ve Politik Haklar Anlaşmasının 19.maddesinde belirtilen ifade özgürlüğüne yapılan bu saldırıları güçlü bir biçimde kınıyoruz. 

Türk yetkilileri hekimlerin liderlerini hemen serbest bırakmaya ve gözdağı kampanyasını sonlandırmaya davet ediyoruz. Ulusal Tabip Birliklerini Türkiye’nin; sağlık hakkı, örgütlenme ve ifade özgürlüğü gibi insancıl ve insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmesi için savunuculuk yapmaları konusunda uyarıyoruz.” 

Dünya Tabipler Birliğinin açıklaması için tıklayınız