Avrupa Doktorlar Daimi Komitesi (CPME), Türk Tabipleri Birliği Yöneticilerinin Gözaltına Alınmasını Kınadı

Avrupa Doktorlar Daimi Komitesi (CPME), Türk Tabipleri Birliği Yöneticilerinin Gözaltına Alınmasını Kınadı

AVRUPA DOKTORLAR DAİMİ KOMİTESİ

BASIN AÇIKLAMASI    30 Ocak 2018  

CPME TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YÖNETİCİLERİNİN GÖZALTINA ALINMASINI KINADI

Avrupa Doktorlar Daimi Komitesi (CPME) Başkanı Dr. Jacques de Haller, Türk Tabipleri Birliği (TTB) yöneticilerine ve görevlilerine yönelik gözaltı işlemleriyle fiziksel şiddet tehditlerini ve kuruluş hakkında suç duyurusunda bulunulmasını kınadı.

“CPME, savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğu yönünde kamuoyuna açıklamada bulunan Türk meslektaşlarına tam destek vermektedir.

“Türk Tabipleri Birliği’nin insan haklarını ve barışı destekleme gibi bir görevi bulunduğu konusunda dünya tıp camiasıyla aynı görüşü paylaşıyoruz; son gözaltı işlemleri ve suç duyurusundan büyük kaygı duyuyoruz.  Meslektaşlarımızla birlikte, ifade özgürlüğüne yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz.

“Dünya Tabipler Birliği ile birlikte, Türk makamlarına TTB yöneticilerinin derhal serbest bırakılması ve sindirme kampanyasına son verilmesi çağrısında bulunuyoruz. Avrupa’daki ulusal tıp kuruluşlarını sağlık, örgütlenme ve ifade hak ve özgürlükleri dâhil olmak üzere Türkiye’nin insani ve insan hakları alanındaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi için gerekli girişimlerde bulunmaya çağırıyoruz.”
::

Daha fazla bilgi için:

Annabel SEEBOHM

CPME Genel Sekreteri

Tel.: +32 2 732 72 02

Faks: +32 2 732 73 44

e-mail: secretariat@cpme.eu