“Tedavi Hizmetlerinde Gizli Özelleştirme: Şehir Hastaneleri Çalıştayı”nın raporu açıklandı

“Tedavi Hizmetlerinde Gizli Özelleştirme: Şehir Hastaneleri Çalıştayı”nın raporu açıklandı

Türk Tabipleri Birliği(TTB) tarafından 20 Ocak 2018 tarihinde İstanbul’da “Tedavi Hizmetlerinde Gizli Özelleştirme: Şehir Hastaneleri Çalıştayı" düzenlendi. Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Dr. Mine Önal ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Zafer Çelik ile ATO Özel Hekimlik Komisyonu adına Dr. Atila Ilıman'ın da katıldığı çalıştayın sonuç raporu açıklandı.  

Şehir Hastaneleri Çalıştay Raporu için tıklayınız.