"Uçak Yolculuklarında Karşılaşılan Sağlık Sorunlarında Hekim Uygulama ve Sorumlulukları" paneli düzenlendi

Ankara Tabip Odası'nda 24 Şubat Cumartesi günü "Uçak Yolculuklarında Karşılaşılan Sağlık Sorunlarında Hekim Uygulama ve Sorumlulukları" başlıklı panel düzenlendi.

Panelin moderatörlüğünü Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Baştuğ üstlendi.

Panelde ilk konuşmacı olan Acil Tıp Uzmanı Doç.Dr. Serkan Şener (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Acil Tıp AD Öğretim Üyesi, Türkiye Acil Tıp Derneği Havadan Tıbbi Nakil Çalışma Grubu Başkanı) “Havada Acil Müdahale ve Havadan Hasta Nakli Konusu” başlıklı konuşmasında uçak ve helikopterlerle hasta nakli endikasyonları, uygulama biçimleri, ülkemizdeki mevcut durum hakkında, ticari yolcu uçaklarında bulunması zorunlu ilk yardım çantaları hakkında değerli bilgiler verdi.

İkinci konuşmacı, Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Muzaffer ÇETİNGÜÇ (Eskişehir Acıbadem  Hastanesi) “Uçak Kazalarında İnsan Faktörü ve Uçuş Hekiminin Rolü” başlıklı sunusunda uçak kazalarında ve diğer kazalarında insanın rolü hakkında tecrübelerini aktardı. Uçak kazalarında insan rolü olarak sadece pilot hatasının anlaşılmaması gerektiğini, uçakları imal eden firmaların, hava yolu şirketlerinin, uçaklara teknik servis sunan yer hizmetleri personeline kadar herkesin önemli rolü olduğunu anlattı.

Yetkili Uçuş Tabibi Dr. Şebnem GÖKKUŞU (Lokman Hekim Ankara Hastanesi)   “Sivil Havacılık Sağlık Mevzuatı” başlıklı sunusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün kuruluşundan günümüze organizasyonunu, ülkemizdeki mevzuatı ve uluslararası yükümlülükleri, yetkili uçuş tabibinin nasıl yetiştiği, görevleri ve pilotların periyodik sağlık muayenelerinin nasıl olması gerektiğini anlattı. Sunumunda yolcu uçaklarında yolcuların sağlığı açısından bulunması gereken ilk yardım malzemeler hakkında yasal mevzuat konusunda da değerli bilgiler verdi.

Ankara Tabip Odası Hukuk Bürosu’ndan Av. Ender Büyükçulha "Ticari Hava Yolu Uçuşlarında  Ulusal ve Uluslararası Hukuki Mevzuat" başlıklı sunumunda sivil havacılık alanında uluslararası anlaşmalar ve ülkemizin sivil havacılık alanındaki mevzuatı özetledi. Ülkemizdeki yasalar gereğince hekimlerin acil medikal durumlarda müdahaleden kaçmaları hakkında cezai müeyyideleri olduğunu ilgili yasalar çerçevesinde sundu. Uçak yolculuklarında uçağın hangi ülkenin hava sahasında olduğunun önemi olmadığını, uçağın taşıdığı bayrak hangi ülkeye aitse o ülkenin yasalarının geçerli olduğu bilgisini aktardı.

Son konuşmacı olan Uçuş Hekimi Dr. Pınar Atakan Birler (DHMİ Atatürk Havalimanı Sorumlu Hekimi) uzun yıllar alanda çalışmış bir hekim olarak karşılaştığı olgulardan örneklerle zenginleştirdiği sunumunda ülkemizde ve dünyada uçaklarda karşılaşılan acil medikal durumlar hakkında istatistikleri, uçuş stresörleri, uçuş fizyolojisi, uçaklarda bulunan tıbbi malzemeler, hasta yolcuların uçuş öncesinde yapması gereken işlemler, hangi hastaların uçuş için sağlık raporu almaları gerektiği, hava yolu şirketlerinin hasta yolcular hakkında sorumlulukları, hangi hastaların kesinlikle uçak yolculuğu yapamayacağı, acil iniş gerektiren durumlar, uçakta bulunan hekimlerin tıbbi sorumlulukları ve hatalı tıbbi uygulamaları konusunda doyurucu bilgiler verdi.

Büyük ilgi gören panelin kitapçık çalışması da yapılıp paylaşılacak.