Tutuklamalar protesto edildi

Tutuklamalar protesto edildi

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Gazeteci-Yazar Ahmet Nesin ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi -Gazeteci Erol Önderoğlu’nun tutuklanmaları demokratik kitle örgütlerince protesto edildi.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) çağrısıyla Dr. Fincancı, Nesin ve Önderoğlu’nun serbest bırakılması için 34 ilde yapılacak eylemlerin ilki Ankara’da gerçekleştirildi. Uğradığı baskılara karşı Özgür Gündem gazetesiyle dayanışmak amacıyla düzenlenen "nöbetçi genel yayın yönetmeni" kampanyasına katıldıkları için tutuklanan Dr. Fincancı, Nesin ve Önderoğlu’nun serbest bırakılmasını isteyen demokratik kitle örgütleri 22 Haziran’da Yüksel Caddesinde İnsan Hakları Anıtı önünde bir araya geldi.

Protestoya KESK, DİSK, Türk Tabipleri Birliği,  Ankara Tabip Odası, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İnsan Hakları Derneği, Ankara Barosu, Halk Evleri, Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi ile siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri katıldı.

Basın açıklamasını yapan İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan  tutuklamaların hukuksuzluğuna değinirken, Dr. Fincancı’nın yıllardan beri dünya çapında yürüttüğü işkenceye karşı insan hakları mücadelesini anlattı. İktidarın, yalnızca gazetecileri değil hak savunucusu olan herkesi hedef aldığını belirten Türkdoğan; Fincancı, Nesin ve Önderoğlu özgürlüklerine kavuşana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

 TİHV adına konuşan Yavuz Önen de tutuklamaları eleştirerek “AKP’nin ve sarayın pervasızlığının yeni bir örneğini yaşıyoruz. İnsan hakları savunucularını, barışseverleri hukuka aykırı gerekçelerle gözaltına alıp tutuklama eylemi bütün topluma bu şahıslar üzerinden korku salma amacı gütmektedir. Yalnız insan hakları savunucuları, gazeteciler, sanatçılar değil tüm barışseverler, temel hak ve özgürlükler konusunda sorumluluk duyan tüm demokratlar böylesi bir korku duvarını aşmaya kararlıdır. Korkutamayacaklar.” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de toplumsal muhalefetin bütün katmanlarının güçlerini birleştirmek zorunda olduğunu belirtirken “Demokrasiyi bir tramvay gibi görüp bu tramvayı da son istasyonda çarpmak üzere getirenlere hep beraber genişleyerek, güçlenerek  bir ders vermek zorundayız. Bizi korkutmaya sindirmeye çalıştıkça aslında biliyoruz ki kendisi korkuyor. Sinmeyeceğiz, susmayacağız, mücadeleye hep beraber devam edeceğiz.“  ifadelerini kullandı.

TTB Merkez Konsey üyesi Dr. Selma Güngör de Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın insan hakkı savunuculuğunu ve tabipliğini birleştiren biri olduğunu sırf bundan dolayı her zaman mağdur ve emekçilerin yanında yer aldığını anımsattı. Güngör, “Eğer basın susturuluyor basın çalışanları gözaltına alınıp susturuluyorsa halkın duymasını istemedikleri birçok şey var. Biz buradan sesleniyoruz, cezaevleri boşaltılsın ve düşünce suçluları haklarında açılan davalar düşürülsün. Düşünmek bir haktır, haber yapmak haktır. Bizi durduramayacaksınız biz size direnmeye ve Şebnem Korur Fincancı’nın yolunda yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Eylemde, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, Ankara Barosu’ndan Seçkin Arıkan, Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi’nden Mahmut Konuk,  Halkevleri Genel Sekreteri Dilşat Aktaş da destek açıklamalarını sundular.