“Çalışma Yaşamı ve İşçi Sağlığı, İSİG’de Son Gelişmeler” paneli düzenlendi

“Çalışma Yaşamı ve İşçi Sağlığı, İSİG’de Son Gelişmeler” paneli düzenlendi

Ankara Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında “Çalışma Yaşamı ve İşçi Sağlığı, İSİG’de Son Gelişmeler” başlıklı bir panel düzenlendi.

Ankara Tabip Odası’nda 10 Mart 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilen panele çok sayıda hekim katıldı. Panelin açış konuşmasını Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut yaptı.

Çalışma yaşamında son dönemde neler oluyor, iş cinayetleri neden artarak sürüyor, meslek hastalıkların tespiti neden istikrarlı bir biçimde azalmaya devam ediyor? Bu sorunların çözümünü hedefleyerek 5 yıl önce yasalaşan 6331 sayılı iş yasasının sonuçları nedir, alandaki etkileri neler olmuştur?  Moderatörlüğünü ATO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu’ndan Dr. Ercan Yavuz’un üstlendiği panelde İstanbul İşçi Sağlığı Meclisi'nden Murat Çakır, Maden Mühendisi Can Doğan ve işyeri hekimi Arif Müezzinoğlu farklı açılardan bu sorulara cevap verdiler.